Artikler

Bliv støttet og udfordret med fagligt konkrete artikler om børn og Gud - og alt det derimellem!

Se også Sparringskassen eller få rådgivning om konkrete emner.


Godt og blandet

Giv troen videre

Bibelen fortæller, at Gud selv er kommet til os. Det er samtidig en god guide til at lære os selv og livet bedre at kende. Derfor handler det om at formidle Bibelens indhold til børnene.

Børn og bøn

Mange vil gerne lære børnene at bede, så de får et et naturligt forhold til bønnen. Men det kan være svært at vise i praksis. Her er nogle tips.

Voksne kan lære af børn

Voksne kan nemlig lære meget af børn om forholdet til Gud. Det fastslår manifestet "Børn og Gud". Læs det og find ud af, hvor seje børn er!

Åndsfrihed

Det svære ord "åndsfrihed" har indflydelse på samvær, program og rummelighed i klubben eller kirken. Vi har jo en bestemt ideologi! Så hvordan rummer vi hinanden, trods forskelligheder og uenigheder? Kort sagt: Hvordan får åndsfrihed krop hos os?

Gentagelse i legestuen

Gentagelse, gentagelse, gentagelse... SUK!

Hvis du synes, det meget bliver det samme i legestuen, så læs videre her ...

Udfordringer med børnene

Må klublederen skælde ud?

Der er klubledere, som mister frimodighed i opgaven – eller direkte stopper som klubledere – fordi de disciplinære udfordringer bliver for store. Så hvad kan vi gøre?

Børn stopper i klubben - og hva' så?

Hvordan kan vi oplære børn og juniorer til at have øje for hinanden og opfordre hinanden til at komme i klubben?

Brug af piktogrammer i klub eller på lejr

Piktogrammer er enkle symboler og bruges som et pædagogisk værktøj, hvor børnene kan se, hvad der skal ske - og det giver rammer for børnene og ro for lederne.

Seksualitet

At tale med juniorerne om deres seksualitet

Når vi skal tale med juniorer om seksualitet, vil det ofte være med fnisen og spillen sej. Udgangspunktet er derfor først at skabe et rum, hvor det er naturligt at tale om dette sammen med juniorerne. Og det er selvfølgelig ok at fnise!

Konsulenterne i DFS vi også gerne snakke om sex

Samtaler om køb, sex og seksualitet kan være svære og for nogle endda skamfulde.

Læs med her og bliv klædt på til opgaven, så I kan tage en sund og åben dialog.

Kontakten med forældrene

Børn i pluralisme: En hjælp til forældre

Forældre har brug for hjælp til at støtte deres børn i en pluralistisk og sekulær hverdag.

Det er lidt teoretisk og svært sprog, men ret godt, hvis man dykker ned i det.

Aleneforældres udfordringer

En bestemt gruppe af forældre kan have særlige udfordringer, hvis de er alene om forældreansvaret og opdragelsesopgaven. Dem skal vi rumme på en særlig måde!

Børn og gudstjeneste

Barnets plads i gudstjenesten

Søndagens højmesse bør foregå på de voksnes betingelser! Det kan være en fordom om børn og gudstjeneste. Men gudstjenesten ér for alle - også for børn!

Pædagogik under gudstjenesten

Hvordan tilrettelægger vi det sådan, at hele menigheden oplever, at det er skønt og inspirerende at være med til gudstjeneste?

Involver børnene i gudstjenesten

Få tips til at involvere børn, så de bliver en del af fællesskabet. Hvad har andre gjort?