DET ER DET VI VIL!

 

Værdier

Vi har nogle grundlæggende værdier. Værdierne fortæller, hvad der er vigtigt for os, og hvordan vi gerne vil have det hos os. Det er det, vi vil måles på i dagligdagen.

  • at se den enkeltes værdi
    Hver enkelt skal se og erfare sin egen værdi som skabt, villet og elsket af Gud.
  • at bygge trygge relationer
    Tryghed i relationer er vigtig for, at den enkelte kan trives, vokse og åbne sig i fællesskabet.
  • at være rummelige fællesskaber
    Der er plads til alle. Kort sagt.

 

Danmarks børn skal høre om Gud

Det er vores vision. Visionen er vores drøm. Måske er den uopnåelig, men det er altid vores pejlemærke.

 

Vi vil inspirere til, at flere børn i Danmark skal høre om Gud

Det er vores mission. Missionen beskriver, hvordan vi vil nå drømmen. Det gør vi ved at inspirere ledere - der fortæller om Gud.

Spørgsmål til samtale

Vi har lavet et lille hæfte, der kort beskriver tankerne bag vores vision, mission og værdier.

For at det ikke bare bliver fine ord er det lavet som arbejdsark.

Brug spørgsmålene fx på børnerådsmøder eller ledermøder. Vi ønsker nemlig at inspirere til, at visionen, missionen og værdierne i DFS bliver implementeret helt ud i alle organisationens kroge!

Download hæftet