Persondataforordningen for klubber og kredse

Herunder kan I finde en vejledning samt to skabeloner til hvordan I kan håndtere persondataloven i jeres klub eller kreds. Hvis I opbevare medlems- eller tilmeldingsoplysninger er det vigtigt I er opmærksomme på dette.

Følgende beskriver de to skabeloner.

Persondatapolitik

  • Her beskrives over for den der registreres data om, hvad der registreres og hvor længe det opbevares.
  • Hvis I har en hjemmeside skal dette dokument være på hjemmesiden. Ellers opbevares dokumentet hos en leder, og kan fremvises på forlangende.
  • Dokumentet skal tilpasses de persondataoplysninger i behandler lokalt.

Datafortegnelse

  • Udfyldes for at dokumentere overblik over hvor og hvilke data der behandles.
  • Dette dokument skal ikke være offentligt tilgængeligt. Opbevar det samme sted som persondatapolitikken.

Hvis du har spørgsmål til hvordan I i din klub skal håndtere jeres oplysninger eller udarbejde jeres politikker så kontakt Udviklingskoordinator Sonnich Thacker.