HVORFOR KONFIRMERES? 

Når du hører ordet konfirmation, er det måske noget med gaver, nyt tøj, fest og blå mandag, du kommer til at tænke på.

Konfirmation kan godt være noget med gaver, fest osv., men som med så meget andet sker det vigtigste i kirken. Konfirmation handler først og fremmest om, hvad der sker i kirken ved gudstjenesten den dag, man bliver konfirmeret.

At bekræfte

Konfirmation er et latinsk ord, som betyder: at bekræfte. At bekræfte noget betyder at sige "ja" til, at det er rigtigt nok. Konfirmation er altså at sige ja til noget, som engang er sket, nemlig dåben. Når et barn bliver døbt, bliver der stillet nogle spørgsmål. Præsten spørger, om barnet tror på Gud Fader. Og han spørger videre: Tror du på Jesus Kristus, og tror du på Helligånden? Til sidst spørger præsten: Vil du døbes på denne tro? Når der bliver svaret "ja" på disse spørgsmål, bliver barnet døbt.

Guds løfter

Det ser måske ikke ud af så meget; det, der sker ved en barnedåb: en præst, noget vand og nogle ord. Ikke desto mindre sker der noget helt fantastisk. Gud lover barnet noget, som gælder resten af livet! Det bliver sagt, at barnet bliver genfødt. Det betyder, at man bliver født igen. Vi er én gang blevet født som vores mors og fars barn. Ved dåben bliver vi "født" igen, men denne gang er det som Guds barn. Det betyder at vi ved dåben får Gud som vores himmelske far. Gud giver os lov til at kalde ham Far; han giver os tryghed, kærlighed og ret til at være sammen med ham altid.

I Jesu navn

Vi bliver døbt i Jesu navn. Det betyder, at i dåben får vi del i alt, hvad Jesus har gjort. Måske stiller du spørgsmålet: Hvad er det, Jesus har gjort, og som er vigtigt at få del i? Kort sagt: Jesus har gjort det muligt for mennesker at komme i himlen, når vi dør. Jamen, er det ikke en selvfølge, at vi kommer i himlen, når vi dør? Gud ønsker, at alle mennesker kommer i himlen, når de dør; han ønsker fællesskab med alle mennesker - både før og efter døden.

Men det er ikke alle mennesker, der vil det. Gud har givet hvert enkelt menneske muligheden for at tro på ham, derfor er det også op til hvert enkelt menneske at vælge, hvor de vil tilbringe evigheden.

Jesus har givet alle mennesker mulighed for at have fællesskab med Gud. Jesus er Guds søn. Han har levet siden tidernes begyndelse. På et tidspunkt besluttede Gud at sende Jesus ned til vores jord. Han blev født ind i en helt almindelig jødisk familie - julenat. Som voksen gik han rundt og fortalte mennesker om Guds rige. Mange troede på ham, andre gjorde ikke, men ønskede ham død i stedet for. Det skete også. Han blev henrettet på et kors - faktisk var det en del af Guds plan med Jesus, og det er den eneste mulighed for at redde os mennesker, for vi har brug for at blive reddet! I alle mennesker findes der ondt, som ikke kan forenes med Guds renhed og hellighed.

Kun Jesus kunne være mellemmand, og hans død kunne fjerne det onde, som skilte os fra Gud. Men fordi han var Guds søn, kunne døden ikke standse ham. Efter tre dage overvandt han døden og stod op af graven. Siden har han levet hos Gud i himlen. Han levede et rent og helligt liv efter Guds vilje, og da han døde, var det ikke, fordi han havde gjort noget forkert, men han tog straffen for alt det onde, mennesker gør. Han byttede, så at sige, plads med os. Det betyder, at Jesus har givet sit liv for os og giver os tilgivelse og løftet om et evigt liv. Ved dåben bliver det udtrykt med ordene om, at vi får syndernes forladelse og evigt liv. Det er vigtige ting at få del i. At være i nærkontakt med ham, som kan tilgive alt og give adgang til himlen.

Konfirmation

Det er alt dette, som bliver bekræftet ved konfirmationen. Som konfirmand siger du "ja" til, at det stadigvæk gælder. Da du blev døbt, var der måske en anden, som svarede på spørgsmålene fra præsten, fordi du ikke selv var gammel nok til at svare. Ved konfirmationen er du blevet gammel nok til at svare selv og bekræfte, at du stadig står ved det, der engang blev sagt "ja" til. Samtidig bekræfter Gud også, at han stadig står ved de løfter, som blev givet, da du blev døbt.

Denne tekst er meget kortfattet, men vi håber, du har fundet ud af, at det er en meget god idé at blive konfirmeret.
Har du spørgsmål m.m., er du altid velkommen til at kontakte din sognepræst.

Hvis du ikke er døbt

Det er altså nødvendigt at være døbt for at kunne blive konfirmeret. Hvis du ikke er døbt, må du først døbes, for evt. senere at kunne bekræfte dåben og få dåben bekræftet ved at blive konfirmeret. Også her er du velkommen til at kontakte din sognepræst.

Hvordan gør jeg?

Hvis du ønsker at blive konfirmeret, må du henvende dig til en præst og aftale det nærmere med ham. Inden konfirmationen skal du gå til konfirmandundervisning, som er en grundlæggende undervisning i den kristne tro.

I Bibelen står der:

Men alle dem, der tog imod ham [Jesus], gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. (Johannesevangeliet kapitel 1 vers 12)

Bo Knudsen, Åse Rigtrup Stoltenberg og Lissen Margård Pedersen