VOKSNE KAN LÆRE AF BØRN

Børn er kirkens nutid og fremtid! De skal ikke bare reduceres til et kært indslag i slutningen af mødet eller gudstjenesten.

Voksne kan nemlig lære meget af børn om forholdet til Gud. Det fastslår manifestet "Børn og Gud".

Download "Børn og Gud – et manifest".

På 24 skal vi huske barnet som en vigtig del af menigheden. Manifestet vil give alle med ansvar for børn en fornyet bevidsthed om den vigtige gave og opgave, det er at lede børnene i deres forhold til Gud.

Barnets åndelige liv er lige så væsentligt som den voksnes. Det næres i den kristne familie, i kristne institutioner og i menigheden. Hvor læringen ikke sker, sygner det hen!

Manifestet er skrevet af seks mennesker med hjerte for børn og Gud: Bent Molbech Pedersen, DFS, Birgitte Kjær, Dansk Bibel-Institut, Bjarne Gertz Olsen, tidl. DFS, Carsten Hjorth Pedersen, Kristent Pædagogisk Institut, Dan K. Månsson, Luthersk Mission og Helene Koefoed-Jespersen, Evangelisk Luthersk Mission.