Der er klubber, og så er der kredse!

Det er meget forskelligt, hvad kredsene har af aktiviteter, men typisk vil de stå for sommer- og weekendlejre, juniorevents og aktivitetsdage, kurser for frivillige ledere og måske stå for en form for kontakt til klubber.

Er du i en kredsbestyrelse, eller overvejer du det, så klik lidt rundt her og find hjælpemidler, oversigtskort og meget mere! Foreningshåndbogen fortæller fx ret udførligt om kredsens opgaver.