HVAD ER DFS?

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler ønsker at inspirere til, at børn i Danmark skal høre om Gud

Vi ønsker at inspirere og udruste dem der vil ”give det største til de mindste”. Derfor - når emnet er ”Børn og Gud” eller ”Kirke for børn” så er DFS organisationen, der kan hjælpe!

DFS

 • er en selvstændig forening i den danske folkekirke
 • er frivilligt og professionelt lokalt arbejde i legestuer, søndagsskoler, børne- og juniorklubber, lejre, Gospel-kids grupper og Messy Church
 • støtter, inspirerer og udruster ledere i kirkeligt børnearbejde
 • ledes af et landsudvalg med lokale kredsforbundsråd og kredsbestyrelser fordelt landet over. I hver kreds er der klubber og lejre med børneråd/bestyrelser.

DFS ønsker

 • at fortælle alle børn og juniorer om Jesus - uanset baggrund og kendskab til Bibelens budskab
 • at arbejde ud fra Bibelen og den evangelisk-lutherske folkekirkes bekendelsesskrifter
 • at møde hvert enkelt barn midt i dets hverdag
 • at give børn gode, sociale og trygge rammer at udfolde sig i
 • at støtte det lokale børnearbejde og være en hjælp for lederne i det daglige
 • at synliggøre menighedens ansvar over for døbte og ikke-døbte
 • at nære samarbejdet med Indre Mission, som vi deler bekendelsesmæssig profil med.

Læs præsentationsfolderen om DFS ved at trykket på billedet herunder