Hvad kan DFS tilbyde?

DFS kan yde inspiration og hjælp til

 • Et inspirerende kirkeligt arbejde for (fra 0 til 13 år) i dagligdagen
 • Påbegyndelse af ny klub
 • Fremstød for det lokale arbejde
 • Lokale ledermøder
 • Familiegudstjenester og arrangementer i kirkerne.


DFS tilbyder også

 • Undervisning og kurser for ledere i kirkeligt arbejde for børn
 • Børne- og juniorarrangementer, fx sommerlejre, træf og weekendlejre
 • Lederhjælp i form af videoer, musik, bibelvejledninger, dramahæfter, visuelle hjælpemidler, sangbøger osv.


DFS udgiver

 • Materialer til børn og ledere, fx tekst- og undervisningsmateriale til det ugentlige samvær i det lokale arbejde
 • Blade til forskellige målgrupper
 • Foldere til forældrebrug
 • Materiale mini-konfirmander og Messy Church-samlinger.
   

Kontakt landskontoret eller din lokale konsulent i dag og hør mere om, hvad vi kan tilbyde lige præcis jer!