HVORFOR DØBES?

Engang for længe siden ...Da jeres barn blev født, fik det et navn. Måske overvejede I, om jeres barn skulle døbes i den lokale kirke. Men I valgte at udfylde en navneattest, som det er lovpligtigt at gøre.

Måske tænkte I, at det var bedre, at barnet selv kunne bestemme, når det blev stort nok til at tage stilling. Jeres barn kunne jo altid blive døbt - uanset alder! Måske stillede I og stiller stadig spørgsmålet: "Hvorfor skal man overhovedet døbes, betyder det noget?"
Her giver vi et svar på dette spørgsmål.

En gave

Det er dejligt at få en gave, for så er der én, der tænker på mig. Det varmer og gør mig glad. Gud har også en gave til os; nemlig dåben. Når man ser på den, ser den måske ikke ud af noget særligt; kun nogle ord fra Bibelen, som præsten siger og tre håndfulde vand. Men man skal ikke lade sig narre af det, der sker for det blotte øje. Når man åbner gaven, finder man ud af, at der var mere – end øjet så.

Gud skabte – og hvad så?

Da Gud havde skabt jorden, planterne, dyrene og menneskene, var han glad og tilfreds. Alt var fuldstændig nyt og rent uden fejl. Men mennesket gjorde oprør imod Gud og mente, at det kunne leve uden ham. Det vendte Gud ryggen.Synden, som ødelagde det intime samvær mellem Gud og mennesket, kom ind i verden. Den synd er også synlig i dag. Vi oplever den fx i løgn, egoisme og had imellem mennesker. Denne synd, der skiller fra Gud, går i arv fra slægt til slægt. Alligevel ønsker Gud at være sammen med sin skabning. Han ønsker at give os fred og glæde.

I Bibelen står der: "Jeg ved, hvilke planer, jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb." (Jeremias' Bog 29,11)

Gud ønsker fællesskab med os

Gud ønsker virkelig at give os en fremtid med håb. Han ønsker nærhed og ikke afstand. I dåben bliver vi medlem af Guds store familie, og i troen på Jesus Kristus lever vi i Guds fællesskab. Over døbefonten hælder præsten tre håndfulde vand på barnets hoved og siger: »Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.« Det betyder:

I Faderens navn

Barnet har nu ikke længere kun sine forældre, men har også fået en far i Himlen. Han er ikke en helt almindelig far. Han besidder al magt i Himlen og på jorden. Han giver os nogle løfter i Bibelen, fx at han vil aldrig slippe eller forlade os, og at han vil være hos os til verdens ende. Det er noget af indholdet i den dejlige gave fra Gud. Det giver tryghed.

I Sønnens navn

Barnet får del i Jesus død og opstandelse. Dvs. da Jesus døde på korset, gjorde han det muligt for alle døbte at få tilgivelse hos Gud for synden (det, der skiller mennesker fra Gud). Når jeg er døbt og tror på Jesus Kristus, får jeg tilgivelse for min synd hos Gud. Syndernes forladelse er en gave i dåben. Det giver tryghed.

I Helligåndens navn

I dåben får barnet Helligånden. Ånden hjælper os med at tro på Gud. Helligånden skaber troen i os og viser os, at Bibelens ord om Jesus også har betydning for os. Helligånden viser os Jesus, så vi kan tro på ham. Derfor hører tro og dåb sammen. Helligånden er en gave i dåben.

I dåben er det Gud, Fader, Søn og Helligånd, der handler. Det giver tryghed.

Dåb! Hvad gør jeg?

Ønsker du, at dit barn skal døbes, eller ønsker dit barn det selv, kan du kontakte den lokale sognepræst. Præsten vil, i samtale med jer, forklare, hvad dåben handler om - både åndeligt og praktisk, og I er velkomne til at stille alle slags spørgsmål. Præsten vil sikkert også spørge jer om barnets kendskab til Gud osv. I aftaler, hvornår det kan lade sig gøre, og hvordan det skal foregå.

I kirken får du eller dit barn følgende spørgsmål ud fra kirkens trosbekendelse:

  • Forsager du djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen?
  • Tror du på Gud Fader, den almægtige, Himlens og jordens skaber?
  • Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaren til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde?
  • Tror du på Helligånden, en hellig, almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødet opstandelse og det evige liv?
  • Vil du døbes på denne tro?

Valget er dit og dit barns. Men husk, man bliver aldrig for stor til at blive døbt, for Jesus siger: "Den, som kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort". (Johannesevangeliet 6,37)

Kitzi Lindberg og Lissen Margård Pedersen