Hvordan rekruttere ledere?

Vi opfordrer til at kaste sig ud i opgaven med at engagere frivillige ledere.

Det er befriende, at det ikke er noget, jeg eller kirken har fundet på, men at kaldet kommer fra Jesus. Han har befalet os at gå ud. Derfor må vi tænde nøden og række hinanden kaldet.

Vi skal fortælle folk, at vi har en opgave, som vi må stå sammen om. Det næste er, at vi må tydeliggøre, hvad er det for en opgave, vi mangler hjælp til. Vi må konkretisere, hvor og hvor længe opgaven varer. Vi må fortælle personen, hvad vi tror, at vedkommen er god til – noget, som vi har brug for.

Noget andet er, at vi skal være gode til at fortælle, hvad man får ud af være med i fx børneklubben. Vi har alle kompetencer, som vi kan udvikle. Her kan man blandt andet få ansvar, medbestemmelse og meget mere. Her er der også en anden væsentlig faktor: Frivillighed kommer ikke af tvang, det kommer af lyst.

Er vi selv tændt af noget, tænder vi andre hurtigere. Er vi selv stolt af det, vi er engageret i, og som vi spørger mennesker til, smitter det.

Kontakt gerne din lokale konsulent for sparring omkring lederrekruttering.


Snak om følgende råd i lederteamet. Er der punkter, der er særlig vigtige hos jer? Er der punkter, der vil gøre en særlig stor forskel? Hvad vil I ændre i dag?

  1. Tænk på afløsere i god tid.
  2. Udvikl dit lederteam og inddrag andre i det.
  3. Del visionen med potentielle nye ledere.
  4. Opbyg kontakt til mulige nye ledere.
  5. Luk yngre potentielle ledere ind i varmen: Vis dem opmærksomhed, tillid og fortrolighed.
  6. Giv plads til at være i proces og lave fejl.
  7. Bed før du spørger om en konkret opgave.
  8. Vær villig til at slippe din egen lederrolle.
  9. Vær konkret i formulering og opgave og forventninger.
  10. Giv en god introduktion og tid til indkøring.

De gode råd er fra DBI-Posten december 2023 (Henrik Nymann Eriksen).