Kredsens arbejde

I DFS er Danmark inddelt i 25 kredse, der hver især dækker et støre område med flere klubber. Se oversigt over kredsene.

Kredsene er en vigtig del af DFS' struktur. Den demokratiske medbestemmelse går fra medlemmet i lokalforeningerne over kredsene (distriktsforeninger) og repræsentantskabet til landsudvalget. På repræsentantskabsmødet vælger kredsbestyrelserne landsudvalgets medlemmer.

Kredsene og deres bestyrelse arbejder med blandt andet lejre og klubkontakt. Læs mere om kredsens arbejdsopgaver.
Vi har samlet en oversigt over de forskellige lejre, der er i kredsene landet over.

Vi har i DFS lavet en række hjælpemidler til kredsbestyrelserne.