Global mission og europæisk samarbejde

Søndagsskolearbejdet er ikke en dansk opfindelse. I de fleste lande i verden er der søndagsskoler.

Søndagsskolebevægelsen begyndte i England i 1780 og fra England bredte idéen sig ud over verden - og er i fortsat vækst.

Søndagsskolernes gerning er en missionsgerning: at lære børnene Jesus Kristus og hvordan leve sammen med ham. Hertil hører også formidling af missionskaldet. Fortælle børn og juniorer om, hvad mission er og hvordan der kan hjælpes både på lokalt, nationalt og globalt plan.

Indsamlingsprojekt med fokus på børn
Derfor har DFS også indsamlingsprojekt hvor der sættes fokus på børn i andre lande og hvor de indsamlede midler vil går til søndagsskolearbejdet eller et søndagsskolelignende arbejde i landet, som der sættes fokus på. Se projektet Børn i Danmark hjælper børn i Indien.

Europæisk samarbejde
DFS ønsker som en del af søndagsskolebevægelsen at være med til at hjælpe og give inspiration til  søndagsskolearbejde i lande, hvor der er et ønske og et behov for hjælp til selvhjælp. På europæisk plan er DFS medlem af ELSA (European Lutheran Sunday School Association). DFS har været blandt initiativtagerne efter murens fald, og netværket har en meget spændende historie - læs mere om ELSA nedenfor.

Nordisk samarbejde
På nordisk plan er DFS medlem af det nordiske lutherske søndagsskolesamarbejde, NIMBU.

ELSA DANNER BROER MELLEM EUROPÆISKE LANDE

Hvert tredje år er der ELSA-konference. Den seneste i Litauen gav mulighed for at udveksle erfaringer på kryds og tværs

26. juli til 1. august 2018 var der konference i Kaunas, Litauens næststørste by, for samarbejdet mellem de evangelisk-lutherske søndagsskoler i Europa. Bent Oluf Damm repræsenterede Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.

- Det var nogle dejlige dage i Litauen. Vi havde et fantastisk samarbejde med den lokale præst og kirken i Litauen. Vi hørte rapporter og sange fra alle landene, og det er altid inspirerende. Det var også spændende at høre om tiden i det tidligere Sovjetunionen. Det var jo først efter regimets fald, at det blev tilladt at holde søndagsskole her, fortæller Bjarne Gertz Olsen, der også var med. Stefan fra Slovakiet og Karolis fra Litauen blev nyvalgt til bestyrelsen.

At bygge broer
Temaet for konferencen, der afholdes hvert tredje år, var ’Broer’ - hvad det kan være, og hvorfor det er nødvendigt at bygge broer. Der var også teamwork for deltagerne, hvor de skulle bygge en bro af træstykker uden brug af værktøj. Fordi landene er så forskellige og har meget forskellige traditioner for, hvor meget man gør for børnene, så er det altid interessant at udveksle erfaringer på kryds og tværs – hvilket i sig selv bygger broer.

Input fra Messy Church, Godly Play m.m.
I løbet af ugen kom Lucy Moore, grundlæggeren af Messy Church, og underviste om konceptet, som DFS står for at udbrede i Danmark. Hun fortalte også om Godly Play, og Carsten Hjorth Pedersen fra Kristent Pædagogisk Institut havde fire undervisningstimer ud fra konferencens tema. Den lokale biskop var også forbi for at undervise, og den afsluttende gudstjeneste stod pastor Saulius og Bjarne for i fællesskab. Anna fra Polen fortalte om søndagsskolebevægelsen, som hun er ved at skrive en ph.d. om.


Kort om ELSA

European Lutheran Sunday School Association (ELSA) er et samarbejde mellem søndagsskoler i 14 europæiske lande, primært Østeuropa, der blev oprettet i 1996. Murens fald havde gjort erfaringsudveksling aktuel, da søndagsskolearbejdet havde været forbudt kommunistiske regimer, nogle steder i 70 år.

Se også facebook.com/sundayschoolmovement

DFS ER EN DEL AF ELSA

European Lutheran Sunday School Association (ELSA) er et samarbejde mellem søndagsskoler

DFS var en af initiativtagerne til oprettelse af dette samarbejde.

Baggrund for oprettelsen af ELSA

Jerntæppet
Det er kun godt 20 år siden, at jerntæppet faldt og hvor der igen blev frihed til at begynde søndagsskoler i lande, der tidligere hørte til Østblokken.

I landene i den østlige part af Europa, eksempelvis de Baltiske lande havde det siden besættelsen af Sovjet i 1945 og til 1989 været forbudt at samle børn til søndagsskole.

Ukraine og Hviderusland
I andre sovjetrepublikker som eksempel vis Ukraine og Hviderusland havde søndagsskoler været forbudt siden 1922 og indtil kommunismens sammenbrud i 1991.

Albanien
I Albanien blev alle religiøse symboler jævnet med jorden og under Hoxas stalinistiske styre fra 1945 var al religion forbudt og var det indtil 1990.

Kirker og kirkers ejendomme blev taget af staten i mange af disse lande og brugt til andre formål.

Først efter kommunismens sammenbrud fik kirker en del af deres ejendomme tilbage.

Ved jerntæppets fald begyndte kirken et genopbygningsarbejde ved at satse på børnene. Kun bedsteforældre eller oldeforældre vidste, hvad søndagsskoler var.

Før jerntæppet var der søndagsskoler
I mange af disse lande havde der indtil den kommunistiske besættelse været søndagsskolebevægelser, som var lige så gamle som landsorganisationerne i Danmark og Norge.

Hvor der i Danmark og Norge vart søndagsskolearbejde og organiseret landsarbejde igennem generationer – så er situationen i de ovenfor nævnte lande anderledes. Først i 1989 kunne de igen begynde søndagsskoler og efterhånden er der i flere af landene blevet et organiseret arbejde på landsplan. Men stadig er der lande, hvor arbejdet endnu ikke er blevet organiseret på landsplan.

Jerntæppets fald
Efter jerntæppets fald varv der kontakter fra Danmark og Norge til flere lande, hvor man stod med genopbygningen af søndagsskolearbejde, og hvortil man ønskede hjælp og inspiration.

Dette førte til, at man fra dansk og norsk side blev enige om i fællesskab og i samarbejde, at arrangere en konference med henblik på at få kontakt med en del af disse lande og samtidig give inspiration.

Med støtte fra den danske demokratifond blev det muligt at arrangere en konference om søndagsskolearbejdet og hvortil  blev inviteret to centrale ledere fra følgende lande, som deltog i konferencen: Albanien, Rumænien, Ungarn, Slovakiet, Tjekkiet, Polen, Lithauen, Letland og Estland. Med konferencen var målet at sætte fokus på, hvad søndagsskole er, og hvad der er mål og indhold i denne arbejdsform. 

Samhørighed
På konferencen som blev afholdt i Svendborg i Danmark  oplevedes  en samhørighed. Der var i dette fællesskab et stærkt ønske, om det ikke var muligt at mødes igen. Efter konferencen kom der ønsker fra flere lande om et besøg for at drøfte søndagsskolearbejdet og have lederkursus. Det betød bl.a., at DFS blev indbudt til et møde med generalbiskoppen i den lutherske kirke i Polen for at drøfte søndagsskolearbejdet. Det førte til, at der fra dansk side blev undervisning om søndagsskole på det teologiske akademi i Warszawa og afholdelse af lederkurser for søndagsskoleledere. Senere havde danske søndagsskoler projektindsamling til Polen som betød, at kirken kunne hjælpes til at ansætte en søndagsskolekonsulent og dermed blev arbejdet på landsplan organiseret.

Der blev også indbudt til besøg i den lutherske kirke i Slovakiet og afholdelse af kurser samt møde med generalbiskoppen i Bratislava. Fra Norsk side blev der hjulpet med lederkurser og materialer til Letland, Ungarn og Rumænien.

Konferencen i Svendborg var med til at fremme søndagsskolesagen i den lutherske kirke i den tidligere Østblok.

Oprettelse af ELSA
Responsen fra konferencen i Svendborg førte til, at der 2 år efter denne, blev der med støtte fra den Norske stat afholdt en ny konference og denne gang i Slovakiet. På denne konference blev ELSA stiftet således, at der nu blev et formaliseret samarbejde og hvor der var enighed om, at der hvert 3. år skulle afholdes en konference.

Endvidere så blev det aktuelt med lederkurser i Albanien og i Litauen.

Konference hvert 3 år
ELSA konferencerne hvert 3. år er en måde at styrke det forholdsvis nye søndagsskolearbejde i den tidligere østblok. Det er kun 20 år siden, at muren faldt. 

Konferencerne er med til at give inspiration til søndagsskolearbejdet i lande hvor de stadig ikke har de samme muligheder og ressourcer, som organisationer i Danmark og  Norge har.

Nye lande er kommer fortsat med  i ELSA .  Belarus (Hviderusland)  er kommet med i fællesskabet. Fra Ukraine er der kommet et ønske om blive medlemsorganisation.. 

I Ukraine har der første gang i 2009 været afholdt med hjælp fra ELSA og DFS et lederkursus for søndagsskoleledere i de lutherske kirker.

Danmark og Norge
Danmark og Norge som i fællesskab var med til at oprette ELSA er også de lande, som økonomisk har betydet meget for, at arbejdet i ELSA har kunnet fortsætte og også udvides med nye lande.

Bestyrelsen for ELSA
På ELSA konferencen, som er hvert 3 år er der valg til bestyrelsen. Her vælges 1 person fra Baltikum, 1 fra Central Europa, 1 fra Vest Europa og 1 fra Skandinavien.

Bestyrelsens opgave er at varetage ELSA arbejdet frem til næste konference samt planlægge denne, og i øvrigt virke for at fremme søndagsskolernes sag.

Bestyrelsen  består af: Jostein Bildoy fra Norge, Ivars Jekabson fra Letland, Beatrix Török fra Rumænien og Bjarne Gertz Olsen fra Danmark (formand).