OPLÆG OM IDENTITET OG SEKSUALITET

DFS har været med til at lave oplægshæfter til fem klubgange. Det er vigtigt, at vi får taget snakken omkring sex og identitet, kærlighed og følelser med de børn og juniorer, som vi har fået ansvar for. Det giver hæfterne nu mulighed for!

I behøver selvfølgelig ikke bruge alle fem gange lige i streg. Det giver nok mere mening at tage én gang per halvår - fx omkring uge 6 (sex), hvor mange børn og juniorer alligevel har det på skoleskemaet.

Materialet indeholder 4 relevante temaer

  1. Skabt i Guds billede
  2. Skabt som mand og kvinde
  3. Pas på dig selv og andre
  4. Mig og min familie

Det er samme temaer i begge hæfter, men selvfølgelig med forskellige vinkler pga. aldersforskellen. Emnerne er ikke afhængige af hinanden, men kan tages op løbende og i den rækkefølge, som I ønsker.

Download hæftet til børneledere

Download hæftet til juniorledere


Er det ikke forældrenes ansvar?!

Som ledere i en børne- eller juniorklub er du en relevant voksen ind i deres liv og værdidannelse. Som ledere ønsker vi at videregive sunde værdier, der gør børn og juniorer i stand til at møde livets udfordringer og glæder med nysgerrighed, selvværd og frimodighed. Det gælder også deres krop, seksualitet og kønsidentitet i en tid, hvor rammer og grænser udviskes mere og mere i samfundet og lægges over til den enkelte at definere.

Derfor giver det god mening at sætte emnet i programmet. Vi vil gerne bidrage til, at du som ansvarlig leder, kan hjælpe dem til at forholde sig til deres seksualitet og kønsidentitet - også ud fra Bibelens ord. Vi tror, at børn og juniorer kan finde hjælp hos kirkens voksne. Derfor er materialet udviklet, for at klæde jer på til opgaven.


Hæfterne til de to målgrupper tager udgangspunkt i Jeg er køn, et undervisningsmateriale til seksualundervisningen i 1.-6. klasse. Det bygger på kristne værdier og menneskesyn og er udarbejdet af DFS, IMU, LMBU, BUO, FKF, Indre Missions Familiearbejde og Adam&Eva.dk