FRADRAG OG SKATTEREGLER

CPR-nr. og givernummer
Oplyser du dit CPR-nr. til DFS - som du skal gøre for at få fradrag - sender vi et kort med et givernummer til dig. Fremover kan du notere givernummeret, når du giver gaver til DFS, og så indberetter vi din gave til skattevæsenet helt automatisk. Det er kun Økonomiafdelingen, der kender forbindelsen mellem givernummeret og dit CPR-nr.

Din gave er fradragsberettiget (Ligningslovens § 8A)
Når du giver gaver til DFS og samtidig oplyser dit givernummer vil du automatisk få skattefradrag efter følgende regler:

  • Du kan årligt få fradrag for gaver op til 17.200 kr. (2022) / 17.700 kr. (2023)
    (sammenlagt for alle organisationer, du støtter)
  • Du får fradrag fra første krone.
  • Ægtefæller kan tilsammen opnå et fradrag på op til 35.400 kr. (2 x 17.700 kr.)
  • Det er DFS som modtager af gaven, der indberetter til Skat. Det er derfor, vi skal bruge dit CPR- eller givernummer.

Gavebrev (Ligningslovens § 12)
Med et gavebrev giver du DFS sikkerhed for faste gaveindtægter i en årrække, og du får samtidig en skattefordel.

  • Hele din gavebrevsydelse er fradragsberettiget.
  • Hvis det overstiger 15.000 kr., kan du maks. få fradrag for 15 % af din bruttoindkomst.
  • Du kan tegne et gavebrev på en procentdel af din indkomst eller på et fast årligt beløb.
  • Du forpligter dig til at give en fast ydelse på enten 10 år, en bestemt årrække længere end 10 år eller på livstid.

Dit eget givernummer

Når du oplyser dit CPR-nr., sender vi et kort med et unikt givernummer til dig. Fremover skal du notere givernummeret når du giver gaver til DFS, og så indberetter vi din gave helt automatisk.

Kortet med dit givernummer er forsynet med både DFS' og Indre Missions logo, da de to organisationer bruger samme økonomisystem. Alle gaver bliver koblet på den rette gave-modtager.

Indberetningen er en forudsætning for at du kan få fradrag for gaverne. Du kan enten ringe til DFS' og Indre Missions fælles Økonomiafdeling på 7592 6100, skrive til oekonomi@imh.dk eller sende et brev til: Økonomiafdelingen, Korskærvej 25, 7000 Fredericia

Hvad skal du huske?
Når du først har indberettet dit CPR-nr., skal du ved alle efterfølgende gaver blot oplyse dit navn + givernummer.

Jeg har glemt mit givernummer ...
Hvis du har glemt dit givernummer eller dit kort er blevet væk, skal du oplyse dit navn + nøjagtig folkeregisteradresse, når du giver en gave. Kontakt evt. Økonomiafdelingen for at få et nyt giverkort.