Ressourcer til Break-klubber

Det kan være en udfordring at være Break-klub, fordi der let kan være en bred aldersspredning over både junior og teen. Vi vil gerne gøre det så let som muligt for jer at dele jeres tro med målgruppen. Nedenfor har vi derfor samlet nogle ressourcer, der er lige til at bruge.

Samtidigt opfordrer vi jer til selv at tænke kreativt og bruge de ressourcer, I har til rådighed. Find inspiration i både DFS' og IMU's materialer, så I kan fortælle om Jesus.

 

Brug Juniorfrø - uge efter uge

Mange juniorklubber bruger Juniorfrø, og bruger også bøgerne, hvis de har et par juniorer, der er lidt ældre. Vi arbejder lige nu med en fuldt udstyret Break-kategori på Juniorfrø, så det bliver let at bruge materialet også over for teens, der går i 7.-8. klasse. Det kommer til at bestå af følgende:

  • Oversigt over hvilke af de eksisterende hjælpemidler, der egner sig til teens (det kunne være Kreative idéer og aktiviteter - papirsbåde)
  • Samtaleoplæg, der tager udgangspunkt i teksten
  • Links til videoer og kort om, hvorfor de er relevante
  • Links til artikler og kort om, hvordan de kan bringes i spil
  • Links m.v. til øvrigt relevant materiale.

Læs mere om Juniorfrø - kig fx på den gratis prøvesamling.

 

Færdige pakker - enkelte aftener

Juniorfrø er en ting, som I kan bruge som materiale til forkyndelsen. Det holder i mange år. Herunder er inspiration til planlægningen af enkelte Break-aftener i form af forkyndelse, aktiviteter, inputs m.m.

Break-målgruppen er bred, så vi har inddelt de tre forkyndelsespakker - hver i tre sværhedsgrader, så I som ledere kan vurdere, hvor I skal lægge niveauet. Det er færdige forslag til et aftenprogram med alt, hvad der hører til. Nederst på listen er der en pdf med 15 andagter til målgruppen.


Øvrige ressourcer

 

Ressourcer fra IMU

Find inspiration til formidlingen i IMU's ressourcer til målgruppen.

 

Aktiviteter fra legekasse.dk

Vi arbejder på at lægge tags ind på de lege, løb og kreative aktiviteter, der egner sig til målgruppen. I første omgang kan I bruge søgefeltet eller vælge nogle kategorier på legekasse.dk

 

Break-online

Break-Online er en online klub for alle i Break-alderen. Se det sammen i klubben eller anbefal det til deltagerne. Hvert afsnit er på ca. 20 minutter. Ved særlige lejligheder laver vi nye afsnit af Break-Online på YouTube.

 

Samtalekort og andagter med spillekort

Andre ressourcer, der egner sig til målgruppen, er vores Samtalekort til juniorer og vores YouTube-playliste med andagter fortalt gennem spillekort.

 


 

Sparring med konsulenter

Som tilsluttet Break-klub kan du få sparring med både DFS' og IMU's konsulenter. Tag kontakt til din lokale IMU-konsulent eller DFS-konsulent.

Break som koncept
Læs mere om hvorfor det er vigtigt at lave klubber for denne målgruppe.