DINE PENGE GÅR TIL ...

Børnene er kirkens nutid og fremtid! I DFS ønsker vi at inspirere, udruste og give ressourcer til det kirkelige arbejde for børn. For børnene fortjener det bedste!

Hvad går pengene til?
Søndagsskolernes vision er at Danmarks børn skal høre om Gud og Jesus. Gennem vores arbejde i kirker og klubber møder mange børn - og deres forældre - evangeliet for første gang. I legestuer, søndagsskoler, børne- og juniorklubber møder børnene et godt og sjovt fællesskab og voksne der har tid og som ønsker at være sammen med børnene. Penge givet til DFS går hovedsageligt til løn til vores ansatte medarbejdere, der er nøgle- og ressourcepersoner for klubber og kirker. De inspirerer lederne og vejleder i brug af DFS' forskellige materialer og kursustilbud - samt tilbyder sparring til ledergruppen. Derudover hjælper de med at arrangere sommerens højdepunkter rundt om i landet: Sommerlejrene!

Om organisationen
Danmarks børn skal høre om Gud! Vi ønsker at inspirere og udruste dem der vil ”give det største til de mindste”. Derfor - når emnet er ”Børn og Gud” – eller ”Kirke for børn” så er DFS organisationen, der kan hjælpe! Vi tilbyder kurser, udgivelser med inspiration til klubben med bl.a. lege, aktiviteter, bibelhistorie - samt ressourcer på hjemmesiden soendagsskoler.dk

DFS er en selvstændig forening i den danske folkekirke. Vi har over 350 klubber rundt i hele landet - legestuer, søndagsskoler, børne- og juniorklubber, Gospel-kids og Messy Church. Vores konsulenter er klar til at inspirere, udruste og give ressourcer til de ledere, der arbejder med "Kirke for børn"!

Indsamlingsetik

DFS har som medlem af ISOBRO tilsluttet sig disse indsamlingsetiske retningslinjer.

Se Indsamlingsnævnets anerkendelse​​​​​​​ af DFS' indsamlinger.