ANBEFALINGER FOR BADNING

Vi har samlet en række anbefalinger til lejre, så vi sikrer en forsvarlig og tryg badning - for ledere, børn og forældre. Hvis I tænker at have badning på jeres lejr, så læs videre!

 

Anbefalinger til livredning

 • Vi anbefaler, at I har en leder med livredderkursus - men det er ikke et krav.
 • Der skal til gengæld være en leder tilstede, som kan livredende førstehjælp -  gerne en med et opdateret førstehjælpskursus.
  Kredsbestyrelsen/lejrkassen kan evt. dække udgifterne til kurset (livredning og førstehjælp). Vær opmærksom på, at der ved drukneulykker anbefales en lidt anderledes tilgang til genoplivning - se her på sundhed.dk

 

Gør forældre og deltagere opmærksomme

 • Indhent skriftlig tilladelse til at bade med børnene. I kan gøre det ved tilmeldingen ved at lade forældrene vælge Ja eller Nej til spørgsmålet: "Må barnet deltage i badning på lejren?" eller ved at have et afkrydsningsfelt, der skal afkrydses for tilladelse.
 • Før den første badning skal I introducere lejrens regler for badning - over for både deltagere og ledere.

 

Vær klar før badningen begynder

 • I skal før badningen sikre, at forholdende er forsvarlige at bade i. I skal tjekke, om der i området er understrøm, brandmænd, alger, kulde mm.
 • Gå aldrig ud fra, at alle kan svømme (uanset hvad børnene evt. selv siger!) og sæt derfor dybden for området efter dette. Dybden bør sættes, så ingen børn kommer længere ud end med vandet til navlen.
 • Som udgangspunkt bør der være mindst 1 leder til stede per 6 børn, heraf mindst 2 ledere i vandet.
 • Der bør altid være ledere i vandet af begge køn.
 • To ledere bør stå på stranden og have overblik, igen gerne én af hvert køn.
 • En udpeget leder på standen agerer som bademester, men begge skal have fokus på vandet.

 

Bademesterens ansvar

 • Bademesteren skal ALTID holde øjnene på vandet og børnene.
 • Børnene må ikke gå i vandet før bademesteren giver lov, fx ved at fløjte. Aftal, hvad signalet er.
 • Bademesteren er ansvarlig for at kalde børnene op, når tiden er gået, fx ved at fløjte.
 • Bademesteren skal have en fløjte med, så han/hun hurtigt kan få kontakt med folk i vandet, fx ved en nødsituation - eller ved endt badning.

 

Bad i et afgrænset område

 • Badningen skal altid foregå i et afgrænset område.
 • To ledere skal stå ved de yderste to hjørner af badeområdet, så området dermed bliver afgrænset. Disse ledere må ikke være en del af aktiviteterne med børnene, men er ansvarlige for at have øje på børnene og om de holder sig inden for området.
 • Den yderste grænse for badeområdet kan markeres med to ledere, der står ude i vandet - i hver sit hjørne.
 • Hjørnerne, hvor lederne står ude i vandet, kan med fordel markeres med bøjer, så området ikke rykker sig uhensigtsmæssigt. Det vil være en fordel at have et reb mellem bøjerne.

 

Hvem er i vandet? Er alle oppe?

 • Det er vigtigt at holde styr på hvor mange, og hvem, der er i vandet. Dette kan gøres på flere måder:
 • Tælleren, en leder der ikke er bademester, skal stå med en deltagerliste krydse af, hvem der går med til stranden. Det er den enkelte deltagers ansvar at blive tjekket af igen efter badning. Mangler et barn efter badning (ifølge tællerens liste), så kaldes alle deltagere og ledere straks sammen uden for lejren (på samme måde, som hvis der er brand – f.eks. i bordhold) og der holdes optælling.
 • Børnene har hver en tøjklemme, som de tager med ved badningen og aflevere til en leder. Når de går op ad vandet tages klemmen med igen. Klemmerne kan med fordel opbevares samlet mellem badningerne.
 • Tæl børnene i vandet under badningen for at sikre at alle kan ses.

 

Karantæne fra badning

Hvis et barn ikke overholder reglerne for badningen, kan I overveje, om der skal gives en karantæne fra efterfølgende badninger. Det kan være fordi

 • en deltager bevæger sig uden for det afmærkede område
 • en deltager går i vandet før bademesteren giver tilladelse
 • en deltager ikke kommer op af vandet, når bademesteren kalder op
 • en deltager leger for voldsomt i vandet
 • en deltager ikke giver besked, når han/hun går op fra vandet, og dermed ikke bliver krydset af på listen.

 

God fornøjelse med badningen!