Er der plads til alle typer forældre?

Kan vi rumme dem, hvis vilkår ikke lige er som flertallets? Er der plads til aleneforældrene? Og kommer vi dem i møde i forhold til deres behov og udfordringer i livet?

En bestemt gruppe af forældre har særlige udfordringer. Det er dem, der må være alene om forældreansvaret og opdragelsesopgaven. Denne gruppe bliver større og større i samfundet generelt og også i kirkelige miljøer. Hvordan føler de sig tilpas i kirke og missionshus, hvor det stadig (heldigvis) er normen, at begge forældre er til stede og aktive omkring deres børns liv og opvækst?

At blive alene efter at have været i et parforhold, er uanset årsag en enorm omvæltning og udfordring - særlig, når der er børn. At stå alene i hverdagen med et lille barn eller flere, kræver sin kvinde – eller mand! Der er som oftest ikke en sparringspartner i nærheden, når spørgsmålene eller de praktiske udfordringer melder sig. Det kan være rigtig tungt at skulle tage alle beslutninger alene, og det kan være en kæmpe arbejdsbyrde at tage to forældres opgaver på én forældres skuldre. Der kan være rigtig meget brug for hjælp, men det er ikke sikkert, at den, der er i situationen, selv magter at bede om den, og det er ikke sikkert at andre er opmærksomme på, at der er brug for hjælp.

Ofte har de enlige forældre et særligt behov, og her er det, du som leder har mulighed for at være "Kristi hænder, ører, øjne" – eller hvad der nu er brug for. Vi er forpligtede på at spørge til hinanden og til at hjælpe hinanden, hvor vi kan.

At spørge varsomt!
Ethvert menneske - uanset livsvilkår og civilstand - har brug for at bevare sin værdighed. Noget af det, der kan få værdigheden til at vakle, er andres menneskers velmente - men måske misforståede – omsorg. Så vær respektfuld og varsom, når du spørger til andres vanskeligheder og behov. Men du skal ikke afholde dig fra at gøre det, selvom det kan være vanskeligt.

Der kan være brug for ganske almindelig praktisk hjælp med husholdning, børnepasning, vedligeholdelse af bilen, gennemgang af selvangivelse eller andet praktisk. Der kan også være brug for en snak om, hvad man nu stiller op, når den lille ikke vil sove eller ikke vil spise eller… Der kan være brug for så meget.

Brug den kontakt, du naturligt får i samværet med børnene og deres forældre og vær spørgende. Det værste, der kan ske for et menneske, der på en eller anden måde har vanskeligheder i sit liv, er at blive forbigået i tavshed!

”Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov.” Gal 6,2

Hvordan er det hos jer? Er der plads og omsorg for flere, der ikke lige er som gennemsnittet?

Janne Lillelund
Tidl. DFS-konsulent