Sang- og Musiklejr

Sang- og musiklejr er en årlig tilbagevendende lejr for børn fra 1.-7. klasse (den klasse du starter i efter ferien).

Kom på en ferieuge fyldt med sang og musik, drama, kor, dans og teknik. Der er også bibeltimer, sport, bål, konkurrencer og udendørs aktiviteter - og forrygende underholdning om aftenen!

Du kan læse mere om lejren på sangogmusiklejr.dk