SØG ØKONOMISK STØTTE

Der er mange muligheder for at få økonomisk hjælp

I kan søge støtte til både kurser og materialer, men også nye initiativer - ud over de kommunale tilskud via Folkeoplysningsloven og bidrag fra fx det lokale menighedsråd, Y's Men eller IM-samfund.

Søg bred støtte - fx til dækning af underskud, kursusgebyr, nye materialer:

Disse puljer er for jer, der tænker nyt og vil søge støtte til nye initiativer:

Y's Men støtter kristent arbejde, og støtter gerne lokalt.

  • Find jeres lokale Y's Men klub på ysmen.dk