SØG ØKONOMISK STØTTE

Søg støtte
Der er mange muligheder for at få økonomisk hjælp. I kan søge støtte til både kurser og materialer, men også nye initiativer og dækning af underskud og lejrdeltagelse - ud over de kommunale tilskud og bidrag fra menighedsråd, Y's Men, IM-samfund osv. Se listen nedenfor.

Sponsorhjælp
I kan også få hjælp til at finde sponsorer og fonde til jeres projekter.


  Find den relevante støttemulighed

  Lejrdeltagelse

  • Støtte til lejrdeltagelse: Alle klubber og kredse

   

  Aktiviteter, kurser, materialer, dækning af underskud

  • DFS' aktivitetsfond: DUF-klubber og kredse
  • DUFs Lokalforeningspulje: DUF-klubber

   

  Støtte til nye initiativer

  • InitiativStøtten via DUF: DUF-klubber

   

  Hjælp til fundraising og sponsorer

  • Få hjælp til at finde sponsorer og fonde til jeres projekter: Klubber, kredse og lejre.

  MØDER DU SOM KLUBLEDER ELLER LEJRCHEF BØRN OG JUNIORER, SOM IKKE HAR RÅD TIL AT KOMME MED PÅ OVERNATNING ELLER SOMMERLEJR?

  DFS har modtaget 50.000 kr. fra en privat donor, der brænder for at få alle børn med på lejr. Derfor kan I søge om at få støtte til deltagelse på DFS' lejre - eller hvis I har overnatning i klubben - hvis I fx har forældre, der ikke har råd eller mulighed for at betale lejrgebyret. Det er således ikke penge fra DFS' regnskab, men fra en giver, som ønsker at være anonym.

   

  Hvad kan I søge om?

  • Reduceret/gratis deltagerbetaling for børn fra hjem, der ikke har råd til at betale fuld pris - det kan både være lejr i klub- og kredsregi 
  • Reduceret/gratis deltagerbetaling for børn, der er med for første gang.

   

  Sådan søger du

  1. Det er dig som lejrchef/klubleder, der vurderer, hvem der kan komme i betragtning som gratis deltager / deltage med reduceret egenbetaling.
  2. Udfyld og indsend skemaet via linket.
  3. Ansøgning skal ske senest en måned efter afholdelse af lejren.

   

  Ansøgningsfrist

  • Der kan søges fra puljen så længe, der er penge i den.
  • Løbende ansøgningsfrist.

   

  SØG STØTTE OM LEJRDELTAGELSE

  Har I nye idéer eller har I brug for nye materialer eller aktiviteter?

   

  Hvem kan søge DFS' aktivitetsfond?

  • DFS-tilsluttede foreninger med årligt medlemskontingent på min. 75 kr.
  • Kredse i DFS.
  • Indmeldte medlemmer, som har betalt min. 75 kr. i årligt kontingent, kan søge om støtte til deltagelse i fx unglederkursus og Godly Play.

   

  Hvad kan der fx gives støtte til?

  • Ny aktivitet, som ikke kan finansieres via DUF's aktivitetspulje.
  • Et uforudset underskud for kredsen ved afholdelse af lejr eller anden aktivitet.
  • Nye aktiviteter i kredsarbejdet.
  • Indkøb af nyt materiale til kredsen.
  • Afholdelse af særligt fremstød for arbejdet på lokal eller kredsplan.
  • Kursus for ledere, hvis klubben ikke har økonomi til at sende disse på kursus i DFS - eksempelvis dækning af kursusafgiten til Godly Play.

   

  Ansøgningsfrist

  • Løbende ansøgningsfrist.

   

  ANSØG HER

  HAR I BEHOVET, MEN IKKE ØKONOMIEN?

  Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har oprettet Lokalforeningspuljen, der dækker de flestes behov for støtte. Hvor DUFs Initiavstøtte støtter nye tiltag, støtter denne pulje en bredere vifte af formål.

  Lokalforeninger i DFS, der er tilsluttet DUF, kan søge om tilskud til snart sagt alt, lige fra støtte til arrangementer og projekter til tilskud til nyanskaffelse af materialer og ressourcer. Det kunne være et Godly Play-kursus, indkøb af frøserien eller noget helt tredje - mulighederne er mange!

  Aarhus Bykirkes Børnekirke har fx søgt puljen og fået tildelt støtte til afholdelse af en temadag for forældre, som dækkede alle budgetterede udgifter.

   

  Hvordan søger vi?
  Når I søger midler fra lokalforeningspuljen, skal I bruge DUFs online ansøgningsskema. Ansøgning skal indeholde en beskrivelse, en tidsplan og et budget.

   

  Ansøgningsfrist

  • Der er rift om pengene, så hold med ansøgningsfristerne, der skifter.
  • Lokalforeningspuljen åbnede i 2023 for ansøgninger 23. juni. Tre dage senere lukkede den igen, hvor der var der ansøgt for lige knap 3 millioner kr.
  • Det kan være en god idé at abonnere på DUFs nyhedsmail, så du som kasserer el.lign. kan være klar, når puljen åbner. https://duf.dk/viden/tilmeld-nyhedsbrev

   

  På duf.dk/tilskud-og-puljer/dufs-lokalforeningspulje kan I læse meget mere om puljen og få råd og vejledning om jeres ansøgning.

  HAR I EN FED IDÉ, MEN INGEN PENGE?

  I har nu gennem Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) en enestående mulighed for at få realiseret den gode ide, som I altid snakker om. I skal blot have en idé til et arrangement, kursus eller kampagne, som er spritny. I kan fx eksperimentere med nye former for aktiviteter og metoder eller indgå nye samarbejder på tværs af alder, køn eller organisationer. Alle lokale DUF-foreninger kan søge. Det, der belønnes, er den innovative, fede ide.

  Få gerne hjælp og gode råd af Sonnich, der er udviklingskoordinator og kan vejlede om hvilke nye tiltag, der kunne fungere hos jer.

  Der er ansøgningsfrister DUFs Initiativstøtte hele året rundt, og I finder et ansøgningsskema på duf.dk/tilskud-og-puljer/dufs-initiativstoette. På hjemmesiden er der kontaktoplysninger til en vejleder, I kan ringe til og få en snak om, hvordan I realiserer jeres idé.

   

  Vær opmærksom på følgende:

  • Foreningen skal have et cvr-nr., som du kan oprette på www.virk.dk (under 'Start virksomhed'). Følg herefter vejledningen på siden. Vær obs på, at når du kommer lidt hen i ansøgningen, skal du oprette klubben som en forening og ikke som en virksomhed.
  • Foreningen skal have en NemKonto, som jeres cvr-nr. skal kobles sammen med.

   

  Ansøgningsfrist

  • Der er ansøgningsfrist fem gange om året. Datoerne skifter, så hold øje med hjemmesiden.

  Find sponsorer og fonde

  Mangler I sponsorer til arrangement, klub eller lejr?

  Så er der hjælp at hente! I DFS har vi lavet en aftale med Lasse Maagaard om at hjælpe med at finde sponsorer og mulige fonde til jeres projekter i klubben eller på lejren mod et mindre honorar som en procentsats af det sponsorerede beløb.

  Lasse kan hjælpe jer med at finde sponsorer af udstyr til jeres lejr eller klub, eller hjælpe med at finde sponsorer til de investeringer, der måtte være brug for til DFS' lejrbygninger, og som der ikke er egenfinansiering til.

  I kan bruge Lasse til

  • Gospel-kids gruppen, der mangler lydudstyr.
  • Lejren, der mangler bolde, hulahopringe eller andre legeredskaber.
  • Klubben, der mangler noget til de kreative aktiviteter.
  • Lejrbygningen, der skal have en god pris på maling eller nye redskaber til legepladsen.
  • Kredsen, der mangler en ny hoppeborg eller trailer.

  Kontakt Lasse direkte på lasse(at)soendagsskoler.dk eller 5046 7333


  Yderligere muligheder ...

  Arrangér et sponsorløb

  • Se mere lige her ...

  Y's Men støtter kristent arbejde, og støtter gerne lokalt

  • Find jeres lokale Y's Men klub på ysmen.dk 

  Tjen penge til klubben eller lejren