SØG ØKONOMISK STØTTE

Der er mange muligheder for at få økonomisk hjælp. I kan søge støtte til både kurser og materialer, men også nye initiativer og dækning af underskud og lejrdeltagelse - udover støtten fra kommunen, menighedsråd og missionshuse. Mange klubber har også lokale banker og Y's Men's, der meget gerne støtter lokale projekter. Tænk kreativt!


DUFs lokalforeningspulje - til lydudstyr, Godly Play-kurser, materialer, temadage osv.

HAR I BEHOVET, MEN IKKE ØKONOMIEN?

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har oprettet Lokalforeningspuljen, der dækker de flestes behov for støtte. Hvor DUFs Initiavstøtte støtter nye tiltag, støtter denne pulje en bredere vifte af formål.

Lokalforeninger i DFS, der er tilsluttet DUF, kan søge om tilskud til snart sagt alt, lige fra støtte til arrangementer og projekter til tilskud til nyanskaffelse af materialer og ressourcer. Det kunne være et Godly Play-kursus, indkøb af frøserien eller noget helt tredje - mulighederne er mange!

Eksempler på støtte, der er givet:

 • Aarhus Bykirkes Børnekirke har fået tildelt støtte til afholdelse af en temadag for forældre, som dækkede alle budgetterede udgifter.
 • Skjern Gospel-kids har fået knap 90.000 kr. til lydudstyr.
 • Børneklubben i Silkeborg har fået 7.500 kr. til indkøb af bordtennisbord.
 • Haderslev Gospel-kids har fået 20.000 kr. til højttalere, ledninger og monitor.

 

Hvordan søger vi?
Når I søger midler fra lokalforeningspuljen, skal I bruge DUFs online ansøgningsskema. Ansøgning skal indeholde en beskrivelse, en tidsplan og et budget. Se hvordan Bjarne Taulborg skaffede 20.000 kr. nedenfor.

 

Krav om CVR-nummer til tilknyttet konto
For at søge kræves det at lokalforeningen har en nemkonto i eget CPR-nummer. 

 

Ansøgningsfrist

 • Der er rift om pengene, så hold med ansøgningsfristerne, der skifter.
 • Lokalforeningspuljen åbner for ansøgninger i flere omgange i 2024:  1. marts, 1. maj, 1. august, 30. august og 1. oktober.
 • I 2023 lukkede en af puljerne tre dage efter at den var åbnet, så vær parat! Her var der ansøgt for lige knap 3 millioner kr.
 • Det er en god idé at abonnere på DUFs nyhedsmail, så du som kasserer el.lign. kan være klar, når puljen åbner. https://duf.dk/viden/tilmeld-nyhedsbrev

 

På duf.dk/tilskud-og-puljer/dufs-lokalforeningspulje kan I læse meget mere om puljen og få råd og vejledning om jeres ansøgning.

19.934 kr. til nyt lydstyr gør en kæmpe forskel for Haderslev Gospel-kids.

Gruppen har søgt puljen og vil gerne opfordre andre klubber i DFS til at overveje, om de ikke skulle søge puljen, når den åbner igen.

Bjarne Taulborg fortæller:

- Det er en kæmpe mulighed at gøre. DUF har faktisk mange penge til at støtte arbejdet. Gennemtænk: Hvad er det, vi gerne vil søge om, hvad mangler vi? Saml alle de ting, de har brug for. Bilag og tilbud på det, I ønsker at købe.  Er du en af de første, der søger, så er du også ret sikker på at få pengene.

Hvad kan vi søge penge til?
Eksempler kunne være penge til musikanlæg (ledninger, monitor, højttalere), telt, iPad, computer, videokamera, materialer.

 • Det skal være konkrete ting, for DUF skal se bilag.
 • I skal ikke købe tingene, før I har søgt. Så kan I ikke få pengene.
   

Hvordan gør vi?
Ring gerne til Bjarne Taulborg eller landskontoret. Vi vil gerne hjælpe, hvis I har brug for sparring.

 • Den, der skal søge, skal helst være kassereren, for man skal bruge NemId og NemKonto til at søge.
 • Tag helst en snak med DUF (eller den fond eller pulje, I nu søger) på forhånd, for så er det meget nemmere at gå til. De spørger ind til, hvad det er, I skal bruge pengene til, og så giver de information om lige præcis det, I skal have med i ansøgningen.
   

- Processen var derefter ganske let at gå til, fortæller Bjarne. Sørg for at spørge om, hvordan I bedst beskriver det, I har brug for. Så det bliver inden for rammerne af det, fonden/DUF støtter.

Lejrdeltagelse - hvis der ikke er råd

MØDER DU SOM KLUBLEDER ELLER LEJRCHEF BØRN OG JUNIORER, SOM IKKE HAR RÅD TIL AT KOMME MED PÅ OVERNATNING ELLER SOMMERLEJR?

DFS har modtaget 50.000 kr. fra en privat donor, der brænder for at få alle børn med på lejr. Derfor kan I søge om at få støtte til deltagelse på DFS' lejre - eller hvis I har overnatning i klubben - hvis I fx har forældre, der ikke har råd eller mulighed for at betale lejrgebyret. Det er således ikke penge fra DFS' regnskab, men fra en giver, som ønsker at være anonym.

 

Hvad kan I søge om?

 • Reduceret/gratis deltagerbetaling for børn fra hjem, der ikke har råd til at betale fuld pris - det kan både være lejr i klub- og kredsregi 
 • Reduceret/gratis deltagerbetaling for børn, der er med for første gang.

 

Sådan søger du

 1. Det er dig som lejrchef/klubleder, der vurderer, hvem der kan komme i betragtning som gratis deltager / deltage med reduceret egenbetaling.
 2. Udfyld og indsend skemaet via linket.
 3. Ansøgning skal ske senest en måned efter afholdelse af lejren.

 

Ansøgningsfrist

 • Der kan søges fra puljen så længe, der er penge i den.
 • Løbende ansøgningsfrist.

 

SØG STØTTE OM LEJRDELTAGELSE

DUFs initiativstøtte - til nye tiltag

HAR I EN FED IDÉ, MEN INGEN PENGE?

I har nu gennem Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) en enestående mulighed for at få realiseret den gode ide, som I altid snakker om. I skal blot have en idé til et arrangement, kursus eller kampagne, som er spritny. I kan fx eksperimentere med nye former for aktiviteter og metoder eller indgå nye samarbejder på tværs af alder, køn eller organisationer. Alle lokale DUF-foreninger kan søge. Det, der belønnes, er den innovative, fede ide.

Få gerne hjælp og gode råd af Sonnich, der er udviklingskoordinator og kan vejlede om hvilke nye tiltag, der kunne fungere hos jer.

Der er ansøgningsfrister DUFs Initiativstøtte hele året rundt, og I finder et ansøgningsskema på duf.dk/tilskud-og-puljer/dufs-initiativstoette. På hjemmesiden er der kontaktoplysninger til en vejleder, I kan ringe til og få en snak om, hvordan I realiserer jeres idé.

 

Vær opmærksom på følgende:

 • Foreningen skal have et cvr-nr., som du kan oprette på www.virk.dk (under 'Start virksomhed'). Følg herefter vejledningen på siden. Vær obs på, at når du kommer lidt hen i ansøgningen, skal du oprette klubben som en forening og ikke som en virksomhed.
 • Foreningen skal have en NemKonto, som jeres cvr-nr. skal kobles sammen med.

 

Ansøgningsfrist

 • Der er ansøgningsfrist fem gange om året. Datoerne skifter, så hold øje med hjemmesiden.

DFS' aktivitetsfond

Har I nye idéer eller har I brug for nye materialer eller aktiviteter?

 

Hvem kan søge DFS' aktivitetsfond?

 • DFS-tilsluttede foreninger med årligt medlemskontingent på min. 75 kr.
 • Kredse i DFS.
 • Indmeldte medlemmer, som har betalt min. 75 kr. i årligt kontingent, kan søge om støtte til deltagelse i fx unglederkursus og Godly Play.

 

Hvad kan der fx gives støtte til?

 • Ny aktivitet, som ikke kan finansieres via DUF's aktivitetspulje.
 • Et uforudset underskud for kredsen ved afholdelse af lejr eller anden aktivitet.
 • Nye aktiviteter i kredsarbejdet.
 • Indkøb af nyt materiale til kredsen.
 • Afholdelse af særligt fremstød for arbejdet på lokal eller kredsplan.
 • Kursus for ledere, hvis klubben ikke har økonomi til at sende disse på kursus i DFS - eksempelvis dækning af kursusafgiten til Godly Play.

 

Ansøgningsfrist

 • Løbende ansøgningsfrist.

 

ANSØG HER


Lejrdeltagelse

 • Støtte til lejrdeltagelse: Alle klubber og kredse

 

Aktiviteter, kurser, materialer, dækning af underskud

 • DFS' aktivitetsfond: DUF-klubber og kredse
 • DUFs Lokalforeningspulje: DUF-klubber

 

Støtte til nye initiativer

 • InitiativStøtten via DUF: DUF-klubber

 

Hjælp til fundraising og sponsorer

 • Få hjælp til at finde sponsorer og fonde til jeres projekter: Klubber, kredse og lejre.

Find sponsorer og fonde

Mangler I sponsorer til arrangement, klub eller lejr?

Så er der hjælp at hente! I DFS har vi lavet en aftale med Lasse Maagaard om at hjælpe med at finde sponsorer og mulige fonde til jeres projekter i klubben eller på lejren mod et mindre honorar som en procentsats af det sponsorerede beløb.

Lasse kan hjælpe jer med at finde sponsorer af udstyr til jeres lejr eller klub, eller hjælpe med at finde sponsorer til de investeringer, der måtte være brug for, og som der ikke er egenfinansiering til.

I kan bruge Lasse til

 1. Gospel-kids gruppen, der mangler lydudstyr.
 2. Lejren, der mangler bolde, hulahopringe eller andre legeredskaber.
 3. Klubben, der mangler noget til de kreative aktiviteter.
 4. Lejrbygningen, der skal have en god pris på maling eller nye redskaber til legepladsen.
 5. Kredsen, der mangler en ny hoppeborg eller trailer.

Kontakt Lasse direkte på lasse(at)soendagsskoler.dk eller 5046 7333

 

Seks gode råd til jeres egen fundraising

 1. Lav et kort skriv om jeres gode idé, hvor I bl.a. svarer på spørgsmålet: Hvordan afhjælper vores tiltag et samfundsmæssigt problem?
 2. Undersøg, om der er et match mellem jeres projekt og fondens kriterier for uddeling af midler. Det er selvfølgelig et must.
 3. Undersøg projekter, som fonden tidligere har støttet. Hvordan kan I tilpasse jeres idé, så fonden kan se sine værdier eller formål i projektet?
 4. Husk, at fonde som regel og som udgangspunkt støtter nye initiativer (og altså ikke drift af gamle idéer). Deres rationale er, at de gerne vil hjælpe med at sætte noget i søen, som bagefter kommer til at køre mere eller mindre af sig selv. De har mindre lyst til at støtte noget, der har vist sig ikke være være rentabelt.
 5. Vær i god tid. Fonde støtter sjældent projekter, der allerede er afholdt (eller igangværende projekter).
 6. Vær optimistisk og i dialog. Fondene er der for at uddele midler, og når der bare er et match, så er de på jeres side! Vær derfor i løbende dialog med dem, og så vil de meget gerne hjælpe med at pudse ansøgningen af.

Yderligere muligheder ...

Arrangér et sponsorløb

 • Se mere lige her ...

Y's Men støtter kristent arbejde, og støtter gerne lokalt

 • Find jeres lokale Y's Men klub på ysmen.dk 

Tjen penge til klubben eller lejren