UDEN DIG VAR DER IKKE NOGET DFS

Det er inspirerende at møde frivillige ledere, der blomstrer.

Frivillighed er søjlen i DFS. Uden frivillige ledere ville der ikke være noget, der hed DFS. Derfor vil vi gerne hylde frivilligheden og passe godt på vores frivillige ledere ved at inspirere, lave gode materialer, sende nyhedsbreve og yde konsulentbistand, så det at være med i DFS opleves sjovt og nemt. 

Det er en del af livet at engagere sig i frivilligt arbejde. Vi har alle et behov for at virke med et sted, hvor vi føler, at her giver vi noget af vores tid og ressourcer, som kan komme andre mennesker til gavn.

Opmuntring betyder rigtig meget i det frivillige arbejde.

Vi skal være gode til at se hinanden og give hinanden anerkendelse for det, vi gør. Det er godt at give et klap på skulderen i alle dens udformninger. Vi kan som ledere fx vælge at sige en god ting til hinanden om det vi gjorde i klub ben; ros kan vi alle trænge til. Selv kan man samle på de små solstrålehistorier - gode øjeblikke, for de giver benzin til det næste træk.

Det er også vigtigt at tænke over hvordan man forebygger, at frivillige leder bliver trætte.
Vi skal sørge for at have det sjovt og godt med de andre ledere, at der er en atmosfære af åbenhed og ærlighed og at vi ser værdien i hinanden. Sammen kan vi ikke altid lave det bedste, men så må vi lave det næstbedste. Man skal heller ikke være for god til at bede om hjælp fra andre. Det er vigtigt, at der er nogle, som ser den frivillige leder. Hvis ikke må jeg selv banke på og selv fortælle den gode historie.

I DFS vil vi gerne hjælpe de frivillige ledere, så de ikke kører træt. Derfor har vi gjort det let med gode materialer i DFS, som lederne kan bruge, så de ikke selv skal finde på hver gang. Se hjælp til formidling.

Du kan også kontakte din lokale konsulent eller kontakte Sparringskassen, hvis tingene er kørt helt fast. Du kan også bestille et lille lederkursus, Få ny energi til arbejdet.