Kredskort

Her kan du se en oversigt over kredsene i DFS. I hver kreds er der klubber og ofte også lejre. Hver kreds har sin egen bestyrelse.

Er du i tvivl om, hvilken kreds du hører til, kan du altid kontakte landskontoret eller den lokale DFS-konsulent.

Klik på de enkelte kredse på kortet for at se kredsnavn og link til de lokale konsulenter og kredsformænd.