DFS' STRUKTUR

DFS er medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og får del i de tipsmidler, som DUF uddeler til frivillige børne- og ungdomsorganisationer hvert år.

En forudsætning for, at DFS kan få del i disse tilskud er, at vi som organisation er demokratisk opbygget.

Demokratiet begynder helt lokalt med indmeldte medlemmer i vores lokalforeninger (klubber). Her er et valgt børneråd næste trin i den demokratiske struktur. Børnerådet har indflydelse på arbejdet i lokalforeningen og kan opstille kandidater til kredsbestyrelsen.

Kredsbestyrelsen er ansvarlig for DFS’ arbejde i et større område - en kreds. Kredsbestyrelsesmedlemmerne har stemmeret til repræsentantskabsmødet, hvor hver kreds kan opstille en kandidat til valg til landsudvalget.

Landsudvalget er den øverste myndighed i DFS. Landsudvalget lægger strategi og budget for arbejdet på landsplan. Seks af landsudvalgets ti medlemmer vælges på repræsentantskabsmøderne. De fire andre udpeges af Indre Mission.


DFS og samarbejde

DFS sidder med i repræsentationen i forskellige foreninger og udvalg

  • Lohses bogudvalg – så forældre, børn og ledere kan få god litteratur.
  • Kristent Pædagogisk Institut – så forældre og institutioner kan få praktiske råd til pædagogik på et kristent grundlag.
  • Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg – så Jesus kan forkyndes bredt gennem undervisning, diakoni og mission.
  • Bibelselskabet – så flere kan få adgang til Guds ord, både i Danmark og i udlandet.
  • ISOBRO – så organisationerne har gode rammer og etik for indsamlinger.
  • DUF – så ungdommen i Danmark vokser op i gode og demokratiske foreninger.
  • Fællesudvalget for kristendomsundervisning – så kristendommens status sikres i undervisningssammenhænge.

DFS har derudover samarbejdsaftale med forskellige kirkelige organisationer