DERFOR FORTSÆTTER JEG SOM FRIVILLIG

Når vi ser på årsagerne til, hvorfor mange er frivillige, bliver det lettere at fastholde dem

At gøre en forskel
Det at gøre en forskel er den vigtigste faktor. Det mener hele 75 % af de frivillige. På sin vis er børn et taknemmeligt publikum, da det er tydeligt, hvornår børnene har det godt og synes, det er sjovt at være med. Det kan også være nemmere at se en udvikling og positiv påvirkning på børn end det er på voksne. Når de fleste angiver det at gøre en forskel som den vigtigste faktor, så er det vigtigt, at vi sammen anerkender og taler stort om det frivillige arbejde. At ”gøre en forskel” er nemlig en følelse, og følelsen kan godt mangle, selv om den frivillige stadig gør en stor forskel. Ved at italesætte det og helt konkret pege på områder, hvor den enkelte frivillige gør en forskel, så skaber vi rum for denne følelse. Og det er altså den vigtigste faktor for, at man fortsætter som frivillig.

Fællesskab
60 % svarer, at fællesskab er en anden vigtig faktor. Det har størst betydning for de ældre, der måske ikke i hverdagen har naturligt fællesskab med fx familie og kollegaer. Igen er det vigtigt at være opmærksom på det i klubben, kredsen og lejrledelsen. Måske skal der blandt lederne lægges et fast punkt ind i programmet, der siger, at lederne bliver et kvarter efter, at børnene er taget hjem. Det kan være kaffehygge eller en kort snak om ugen, der er gået.

En forudsætning for følelsen af at høre med i et fællesskab er, at de andre i flokken kender en. Derfor er ryste sammen-aftener og forummer, hvor vi spørger ind til hinanden, altid gode. Når vi er sammen med børn, så er fokus naturligt nok på dem, og så kan man let komme til at glemme hinanden som voksne. Det kan være, at lederen skal have på sin dagsorden at snakke kort med samtlige medledere hver gang.

Personlig udvikling
40 % svarer, at personlig udvikling er en afgørende motivation. Alt frivilligt arbejde kan blive kedeligt, hvis der ikke sker udvikling og derfor er det vigtigt jævnligt at spørge ind til den enkelte. Er der nye områder, som vedkommende gerne vil forsøge sig på? Måske har de frivillige nye gode idéer, som bliver overset, hvis der ikke er tid til at snakke om udvikling i klubben.

Prøv at bruge en ledersamling på at diskutere, om det er disse tre ting, der giver jer lyst til at fortsætte som frivillige. Er der nogen ting, der skal mere fokus på? Eller mindre fokus på? Fortsæt gerne listen herunder ...

  1. • At gøre en forskel
  2. • Fællesskab
  3. • Personlig udvikling
  4. • Nådegave/kald fra Gud
  5. • Sund/usund følelse af pligt
  6. • Etc.