Inspiration til formidling

DFS har lavet en række gennemarbejde bøger, der hjælper med at formidle Bibelen og kristendommen

Minifrø/Minisang

Minifrø er til dig, der holder legestue eller babysalmesang. Et opslag til hver gang hjælper dig med formidling af bibelteksten, aktiviteter, enkle samtaler og sange. Forrest er praktiske råd og idéer til legestuen.

Minisang er et sanghæfte med 40 sange. Halvdelen er nyskrevne til Minifrø.

Børnefrø

Børnefrø er en gennemarbejdet serie af inspirationsbøger med hver 43 komplette samlinger for børn fra 4 år til 3. kl.

De tre bøger kan bruges uafhængigt af hinanden – og tilmed får du masser af online hjælpemidler!

Juniorfrø

Juniorfrø er en serie af inspirationsbøger, som hver indeholder komplette samlinger til et helt år for juniorer (4.- 6. klasse).

De tre bøger kan bruges uafhængigt af hinanden – og tilmed får du masser af online hjælpemidler!

Temafrø

Temafrø er en serie inspirationshæfter på 48 sider, som hver lærer dig en ny formidlingsmetode.

Hæfterne er meget overskuelige for nye ledere - og er et fint supplement til de øvrige frøserier.

Kirkefrø

Kirkefrø består af to bøger + et omfattende katalog over hjælpemidler til alle samlinger.

Hver bog indeholder alt til dig, der vil formidle kirkeårets to tekstrækker for børn 4 år - 3. kl. (online er der idéer til at formidle teksten for 0-3-årige).

På opdagelsesrejse i kirken

Et spændende inspirationsmateriale til din minikonfirmandundervisning: 12 komplette samlinger + et omfattende online katalog over hjælpemidler.

Bogen indeholder alt til dig, der har minikonfirmander - inkl. afsnit om minikonfirmanden som aldersgruppe og målgruppe og baggrundsviden om det at holde minikonfirmandundervisning.

Gospel-kids andagtshæfter

Inspirationshæfterne til Gospel-kids har til hver eneste sang tre forslag til andagter, tre forslag til spørgsmål og tre forslag til aktiviteter.

Lyt til en sang og dyk ned i teksten. Med en pakke fra Gospel-kids har I materiale til mange gange - fx med cd'en Fadervor.

Hele tiden nyt i frøbøgerne

Vi opdaterer løbende frøbøgernes online ressourcer. Vi har fx oprettet kategorien Outdoor på Juniorfrø, nu opdateret med idéer til udendørs aktiviteter til alle samlinger.

Kategorien Break er lagt på til Break-klubber og de ældste i juniorklubben (også til Juniorfrø-serien).

Til Børnefrø er vi i gang med at revidere lege og aktiviteter. Her - og på Kirkefrø - har vi lagt videoer med Klub-Online og tilhørende aktiviteter ind til alle relevante tekster.