Alt om DUF

Hjælp til foreningsopbygning hos jer

DFS er en forening på linje med andre foreninger. Vi har således et bestemt formål og et grundlag. Det gælder såvel landsarbejdet som arbejdet på lokalt og regionalt plan.

Der er noget sundt og rigtigt i, at medlemmer har indflydelse på deres egen forening. De lærer noget vigtigt om ansvarlighed, lederskab og demokrati. Medlemskabet i lokalforeningen giver børnene adgang til aktiviteterne og det demokratiske forum.

Desuden giver organiseringen som forening muligheder for at kunne modtage økonomisk støtte til at fremme vores arbejde og formål. Organiseringen er en forudsætning for, at DFS på landsplan kan modtage støtte fra tipsmidlerne - ligesom den lokale organisering er en forudsætning for at kunne modtage støtte fra kommunen jf. folkeoplysningsloven (det er her, man lokalt fx kan søge lokaletilskud, tilskud til kurser osv.). Tilskuddet til DFS dækker en stor del af omkostningerne ved at have ansatte konsulenter, som betjener lokalforeningerne.

Derfor anbefaler vi, at alle lokale afdelinger i DFS organiserer sig som lokalforeninger. Det betyder rigtig meget for DFS’ arbejde. Og for hele Danmarks fremtid.

At være DUF-tilsluttet

Der er flere fordele - faktisk hele 10 gode grunde - ved at være DUF-tilsluttet gennem DFS.

At være DUF tilsluttet kræver lidt administrativt arbejde. Vi vil gerne gøre det så let for jer som muligt at gøre dette arbejde. Derfor har vi lavet forskellige vejledninger og skabeloner, som I kan gøre brug af. I kan finde disse og information omrking hvad det mere præcist er arbejdet går ud på i undermenuerne. 


Alle DUF-klubber er hvert år med i en konkurrence - læs mere her!