BLIV FRITIDSANSAT

Kan du se dig selv bruge dine evner i din fritid?

At være fritidsansat i DFS vil sige, at du siger ja til at blive brugt til undervisning, forkyndelse eller happenings. Det vil være inden for en vis radius omkring din bopæl og i en aftalt mængde.

Vi søger dig, som har lyst til at dele ud af lige præcis det, som du brænder for! Det kan være, du ved noget om børn i forskellige udfordringer i livet. Måske synes du, det er spændende at fortælle ud fra Bibelen for børn og voksne sammen - eller kun for børn. Måske kan du hjælpe ledere til at sætte programmer grafisk op eller være med til at undervisning i formidling. Du har i hvert fald et eller andet, som du tænker kunne bruges i DFS.

Kom med din egen kasse
Vi har ikke bare et behov, der skal dækkes, og en kasse, som du skal passe ind i, men vi er nysgerrig på, hvad Gud har udrustet dig til - og hvordan det kan gøre DFS endnu stærkere. For vi ønsker at give det største til de mindste, og det kan gøres på mange måder.

Hvad kan jeg bidrage med?
Du kan blive fritidsansat i DFS til at ...

  • give sparring og idéer til klubledere - du sprudler af idéer eller er bare god til at sparre med folk, så de ser deres egne idéer. Det her kan foregå ved dit besøg hos lederne eller over telefonen.
  • springe med, når der er store opgaver og landsarrangementer. F.eks. tænke med i programmet for børn og juniorer, når IM afholder Årsmøde/Årsmødefestival.
  • forkynde! Så kommer du ud og formidler Bibelens ord der, hvor børn og voksne har møde sammen eller til klubsamlinger eller på lejre.
  • forkynde i et team. Måske er I et par stykker, som knyttes til en konsulent og tager ud og holder noget i fællesskab og med andre muligheder i end én person kan gøre selv. Noget, som bliver gennemøvet hjemmefra og som man i team kommer ud og fremfører. Måske fungerer konsulenten som en slags mentor/ træner i det her forløb. Efter at I har været ude 3-4 gange kan I splittes op og vi hjælper med at få nye ind.
  • undervisning. Du har særlige kompetencer inden for formidling, udfordrede familier, administration, økonomi, DUF, PR eller noget helt syvende. Du kan undervise på lokale steder og/eller lønnede konsulenter kan opfordre ledere til at ringe til dig, når de har udfordringer, som du ved mere om.

Frivillighedsaftale

Man kan også lave en frivillighedsaftale i DFS. Det kan være en fordel i forhold til forventningsafklaring at få sat en arbejdsaftale på skrift for begge parter. Det handler om at få afstemt forventninger til tidsforbrug, kommunikation vedrørende opgaven, hvordan aftaler kan stoppe igen, kontaktpersoner til opgaven.

Funktioner kunne være:

  • Lejrchef på landsplan - JuniorSportsCamp - Hjallerup BC
  • Korrekturlæser eller redaktører på diverse hjemmesider
  • Formand for udvalg eller styregrupper
  • It-folk
  • Med i web-udvalg eller redaktionsudvalg eller noget helt tredje!

En frivillighedsaftale kan også handle om at du har gjort noget ekstra ud af en klubdag eller lejr eller driver en alternativ form for klub og så vil tilbyde at afholde det for andre 7-10 gange inden for det næste 1½ år - og så sørger DFS for PR.

Du får transport, relevante materialer og kurser dækket.

Vi støtter dig
Som fritidsansat i DFS vil vi bakke dig op og arbejde på at støtte dig i den opgave, som du siger ja til. Det vil vi gøre på den måde, som er bedst for dig - præcis hvilken opbakning det er, det vil vi snakke os frem til.

Kontakt Hanne og få en uforpligtende snak om lige præcis dine muligheder for at være med til at gøre en forskel for børnene - kirkens nutid og fremtid.