Berit Skødt

DFS- og Gospel-kids-konsulent
Ansvarlig for Godly Play og kurser i DFS
Hasselhaven 53
8520 Lystrup

Jeg elsker at oplære andre i formidling 


Berit er knyttet til kredsen Århus (sammen med Jonathan). Berit er konsulent i DFS og Gospel-kids, sidder i kursus- og materialeudvalget og leder Godly Play i Danmark.


Lidt om mig selv

Jeg er gift med Peter og vi bor i Lystrup ved Århus sammen vores to dejlige piger. Jeg elsker, at der sker nyt i DFS og nyder, at jeg kan være med til at bidrage til det! Jeg er uddannet pædagog.


Jeg brænder for ...

  • ledersparring
  • Gospel-kids
  • Godly Play
  • børn
  • kurser.

Jeg har som konsulent i DFS specielt fokus på at udvikle ledermateriale, som er lettilgængeligt og brugbart, så børnene får den optimale formidling af evangeliet. Jeg har også fokus på at undervise ledere, så I får de bedste redskaber, viden og opmuntring til jeres vigtige opgave med børnene!

Jeg er kursusansvarlig i DFS, så hvis du synes, at fx Inspirationskonference eller Godly Play lyder superspændende, så er det bl.a. fordi, at jeg er involveret! Jeg er idéudvikler og god til at se nye muligheder. Jeg elsker at formidle og gør det til både store og små arrangementer, på lejre, kurser og bibelcampings, m.m.

Som konsulent i Gospel-kids er jeg med til at udvikle koncepter, støtte det eksisterende arbejde og lave større arrangementer.


Du kan bruge mig til ...

  • at holde en Gospel-kids dag i et område
  • at hjælpe med opstart af en Gospel-kids gruppe
  • at undervise i formidling til børn og juniorer
  • at sætte fokus på børn og Gud til en samfundsaften
  • ledersparring til klubledere.