GRATIS VENNEBLAD

DFS’ leder- og informationsblad udkommer fire gange om året

Hør om, hvad der sker i DFS og se glimt fra forskellige klubber, medarbejdere og lejre. Bladet sætter fokus på aktuelle temaer, gode historier fra arbejdet og præsenterer nye materialer.

Du kan også bruge bladet til at få inspiration til forbøn og givertjeneste, to helt grundlæggende ting i vores arbejde, som vi er afhængige af.

Små skridt er spændende og let læsning for dig, der har fokus på børn og Gud.

Bestil Små skridt - helt gratis!

Læs de seneste årgange af Små skridt herunder:

Læs bladet

02-2023

 Karen Birthe har været klubleder i mange år
10  Genkendelighed øger børnenes trivsel
15  Helene opdrager børnene i trofasthed

Læs bladet

01-2023

 Kirkefrø binder kirken sammen
10  Gospel-kids giver stemme og krop til den kristne tro
16  Børn med diagnoser

Læs bladet

04-2022

 Legestuen er en kirkeåbner
 Juniorklubben er fyldt med god dialog
18  Når alt vælter står fadervor tilbage

Læs bladet

03-2022

 Gud er den store projektleder
10  Mennesker har mange bevæggrunde til at blive frivillige
12  Det var skelsættende at en leder gav mig ansvar

Læs bladet

02-2022

 Flygtningebørn er en berigelse for vores kirke
13  Ny inspiration til arbejdet med flygtningebørn
16  På opdagelsesrejse i kirken

Læs bladet

01-2022

 Omsorg øger trygheden i en sammensat klub
 Man smitter hinanden med det humør man får
12  Vi skal kende børnene for at skabe en god trivsel

Få Små skridt tilsendt gratis

Bladet sendes til alle interesserede ledere, givere og andre venner - udfyld blot formularen.

Spørgsmål til abonnementet?
Kontakt os på 8227 1335 / abonnement(at)soendagsskoler.dk