Børneattester

Børneattester giver tryghed - og er lovpligtige for alle, der arbejder med børn under 15 år

Hvem skal have børneattest?

 1. Alle ledere og praktiske hjælpere i lokale klubber
  Skifter du fra én klub til en anden klub, eller holder du en pause på 6 mdr. eller mere, skal du søge igen.
 2. Ledere på alle lejre med overnatning
  Du skal søge hvert år.
 3. Ledere på bibelcamping
  Men kun hvis børnene ikke overnatter hos forældrene.
 4. Ansatte og fritidsansatte
   

Sådan ansøger du

 1. Få cpr-nr. på lederne, helst ved fysisk møde eller via telefon
  Få aldrig cpr-nr. via mail, med mindre mailen er krypteret. Slet cpr-nr., så snart det er videregivet.
 2. Udfyld formularen på denne side, attest.soendagsskoler.dk
  (Send ikke linket til formularen til lederne, med mindre du sikrer dig, at alle får udfyldt formularen).
  DFS anmoder herefter politiet om en børneattest.
 3. Mind lederne om at tjekke deres digitale postkasse på borger.dk
  Politiet beder nemlig om samtykke til at give oplysninger videre til DFS via deres digitale postkasse. Lederne har 14 dage til at give samtykke, ellers skal der ansøges igen. Politiet giver DFS besked. Har du indberettet alle ledere, kan du gå ud fra, at alt er i orden. Du er dog altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl.
   

Særligt for lejre

 1. Lejrchef/børnetestansvarlig skal bruge oplysningerne fra den mail, Kirsten sender til dig.
 2. Har du ikke fået mailen, så skriv til kontakt@soendagsskoler.dk og bed om at få oplysningerne. Derefter søger du herunder:

Ofte stillede spørgsmål

Som praktisk ansvarlig (i klub eller som lejrchef) har du ansvaret for at få dine frivillige medarbejdere til at benytte formularen på denne side. Hvis du gerne vil være sikker på, at alle har ansøgt, kan du indhente cpr-numre på de frivillige og selv udfylde formularen for dem.

Vi tager kontakt til kontaktpersonen eller lejrchefen og aftaler forløb. Vi kontakter pågældende og fortæller, at de ikke kan være leder og at kontaktpersonen er orienteret. Vi formidler altid hjælp til vedkommende.

Personen må desværre ikke medvirke som leder i klubben eller på lejren.

I løbet af 2023 er MitID så småt begyndt at komme i brug hos politiet.

Som udgangspunkt kan de fleste bruge MitID, men enkelte kan opleve, at det kun virker med NemID.

Og selvom du måske har smidt dit nøglekort ud, så kan du ret nemt bruge appen NemID på telefonen - eller bestille nyt nøglekort.

Så længe du søger hvert år, så kan du nøjes med at søge én gang. Det er bare vigtigt, at du følger nedenstående procedure:

 1. Udfyld skemaet for den første lejr, du er med på.
 2. Nederst i ansøgningen skriver du følgende i kommentarfeltet:
  Næste lejrs navn + kredsens navn og nummer (se det i dropdown-menuen i ansøgningen) + den ansvarlige for børneattester på lejren.
 3. Gentag disse tre ting for hver lejr, du søger på.

Klub

Når attesten er gået igennem får klub-kontakten besked via den mail, der er udfyldt i skemaet.

 

Lejr

Når en leder har udfyldt ansøgningsformularen, skrives lederens navn over på et online skema, lejrchefen får adgang til. Samme gælder bibelcampinger, hvor børnene ikke sover hos deres forældre.

 1. Hvis lederen ikke får noteret lejrens navn rigtigt i ansøgningsformularen, ved vi ikke hvilken lejr, lederen skal med på, og så kan vi ikke notere lederen i det rigtige skema. Kontakt Merete på merete(at)soendagsskoler.dk, hvis du tænker, at det er tilfældet.
 2. Din leder har søgt med en fysisk blanket hos politiet, men lederen har glemt efterfølgende at sende en mail om hvilken lejr vedkommende skal med på. Spørg lederen, hvis du tænker, at det er tilfældet.

Fremadrettet kan det være en idé at søge for dine ledere, så landskontoret får de helt rigtige info fra starten, og du ikke skal bruge tid på at kontakte os eller dine ledere.

For at man kan søge en digital børneattest, kræver det, at man har en digital postkasse (fx e-Boks).

Hvis du ikke har det, så find ud af, hvordan du får en digital postkasse først.

 

Som ny bruger af digital postkasse skal du være opmærksom på at give tilladelse til at modtage post fra det offentlige.

 

I særlige tilfælde kan vi få lov at søge med en fysisk blanket, som du kan få tilsendt fra landskontoret. Når du har udfyldt blanketten, scanner du den (eller tager et billede af den) og sender det til merete(at)soendagsskoler.dk - husk at skrive, hvilken lejr du skal med på (lejrens navn inkl. dato + kredsens navn og nummer + kontaktperson).

Fylder lederen 15 år mens lejren afvikles, og derfor ikke har mulighed for at få oprettet en digital postkasse inden lejren, søg da ikke elektronisk, men ring til Merete på landskontoret.

Nogle nye brugere af digitale postkasser og e-mail har svært ved at finde ud af at acceptere deres attest i deres digitale postkasse. De ved ganske enkelt ikke, hvordan de gør. Hjælp dem på vej!

Hvis ikke du kan få lov at acceptere attesten i din digitale postkasse, prøv da i første omgang via en anden browser - fx Explorer eller Firefox. Ellers kontakt Merete.

Af uforklarlige årsager oplever nogle, at de ikke modtager post i digital postkasse fra Politiet, selvom der er søgt. Oplever du dette, send da en mail til Merete.


Skab et trygt fællesskab

 • På alle måder ønsker vi at undgå overgreb på børn. En børneattest fortæller, om man er straffet for seksuelle forhold til børn under 15 år. Attesten sikrer derfor, at vi ikke får ledere, der er straffet for overgreb. Men det er ingen garanti.
 • Både børn og forældre skal være trygge ved vores arbejde. Det skal også være trygt at være leder. Derfor er det vigtigt, at vi arbejder for gennemsigtige fællesskaber med gode rammer og samværsregler, som både børn og voksne kender. Det gør, at man både som barn, forælder og leder kan føle sig tryg.
 • Samværsregler er med til at beskytte børn og ledere, til at undgå mobning, respektere personlige grænser, sikre ordentlig omgangstone m.m. Og reglerne er i høj grad også med til at forebygge overgreb eller krænkelser af seksuel karakter. Læs derfor vores guide til samværsregler og implementer dem i jeres arbejde med børnene. Det giver nemlig trygge rammer - både for børn og ledere.
 • Er det sket? Læs mere om hvordan I håndterer en alvorlig hændelse på sos.soendagsskoler.dk