BØRNEKIRKE / JUNIORKIRKE

Vi hygger os i kirketiden - under højmessen - mens de voksne lytter til præstens prædiken

Det skal være en god oplevelse at være med i kirke! Kirken er for alle aldre, og det kan den bl.a. blive ved at lave særlige programmer for børn og/eller juniorer. Nogle steder er børnene aldersopdelt: Dem på ca. 4-10 år kommer i børnekirke og dem på ca. 9-13 år i juniorkirke. Andre steder er de samlet i en stor flok.

Nogle kalder det søndagsskole, da det jo foregår om søndagen. Her samler vi de børn, der er i kirke - og som har lyst til at være med - og går over i et andet lokale, fx menighedshuset ved siden af kirken. Nogle børn kommer fast næsten hver søndag, mens andre måske kun er på besøg en enkelt gang. Og det er bare fint!

Ofte bliver børnene budt velkommen med en kiks eller andet og så synger vi måske lidt sammen. Derefter tager mange fat på den samme bibeltekst, som præsten forkynder ud fra ovre i kirken. Teksten bliver gjort enkel med klare pointer og der er næsten altid aktiviteter. Nogle gange er det dukketeater eller et lille skuespil for at gøre formidlingen mere børnevenlig. Det er jo meget forskelligt, hvor meget de børn, der kommer i børnekirken, i forvejen ved om alle de spændende historier, der er i Bibelen.

Nogle steder vil der være aktiviteter, som børnene er med til. Det kan være maleark, samtalekort eller at vi laver noget kreativt sammen. Målet er at lave en kobling til bibelhistorien, så det bliver lettere at forstå, hvad den egentlig fortæller.

Inden børnene/juniorerne går tilbage til kirken, sluttes der oftest med en kort fælles bøn.

Vil du med?
Find en kirke tæt på dig på danmarkskortet.