Guide til samværsregler

Forebyg overgreb mod børn og unge på lejr og i klub

DFS har lavet et lille dokument med et kort overblik over de samværsregler, som vi anbefaler. Det gælder både i klubber, og i særdeleshed på lejre.

Samværsregler er vigtige for at beskytte såvel børn som ledere: Børn mod overgreb og ledere mod misforståede beskyldninger for overgreb.

Det er godt at tage den konkrete snak om samværsregler. Det utænkelige kan ske - og her kan faste rammer og klare aftaler for adfærd med til at forhindre det.


Få mere hjælp til håndtering og forhindring af overgreb på børn i SOS-mappen, der som minimum skal læses af lejrchef og klubkontakt - men selvfølgelig allerhelst af alle ledere.

Se også videoer m.m. på siden Når grænser brydes (de er gode at se sammen i lederflokken).Når grænser brydes

Videoer og samtaleoplæg skal forebygge adfærd over grænsen

DFS sætter i samarbejde med seks andre organisationer fokus på hensigtsmæssig adfærd og kommunikation mellem børn, unge og ledere i foreningslivet for at forebygge og handle på grænseoverskridende adfærd.

Klik ind på graenser-brydes.dk og se de forskellige videoer. Der vil helt sikkert være en eller flere, I kunne tage udgangspunkt i, enten i ledergruppen eller sammen med juniorerne. Se nederst for et forslag til tre, I kan se.

Vi har i DFS lavet noget konkret vejledningsmateriale, som klubber og lejre kan bruge. Børn og unge risikerer nemlig at få alvorlige og langvarige psykiske og sociale mén af krænkelser begået mod dem. Når grænser brydes er også et materiale, der kan medvirke til at forhindre seksuelle krænkelser i at blive en virkelighed hos os.

Både for klubledere og de største børn
Materialet er brugbart til klubledere, men er også et rigtig godt til junior- og teenklubber. Det er vigtigt, at vi ikke er berøringsangste, men tager samtalerne med hinanden og med de unge. Her er eksemplerne i materialet et godt udgangspunkt, fordi de lægger op til dialog og erfaringsdeling.

Tager udgangspunkt i virkelige sager
Den nye ressourceside tager afsæt i virkelige hændelser og krænkelsessager og består bl.a. af samtaleskabende digitale fortællinger og dilemmaøvelser. Her får ledere og de større børn mulighed for at reflektere over egne erfaringer, adfærd og handlemuligheder.

Tilgangen i materialet er positivt og har til formål at sætte emnet på dagsordenen, at give indsigt og inspirere til lokalt at udvikle positive samværsregler.

 

Der er så meget - hvad skal vi vælge at se i lederguppen?

Helt konkret anbefaler DFS alle ledere i klubber og på lejre at se følgende tre film, samtale om de tilhørende debatspørgsmål og udforme (eller justere ud fra vores forslag) konkrete samværsregler ud fra jeres snak:

Mathias

Mathias har hjemve på lejren - og bliver tilbudt at sove sammen med en leder ...

Klara

Klara ekskluderes af de andre piger - hvordan håndterer lederen det?

Villads

Villads laver altid sjov, men en dag går det galt - og det er filmet! Hvordan griber lederen ind?