KONTINGENT

I DFS anbefaler vi, at man i lokalforeningerne (klubberne) opkræver et kontingent på mindst 75 kr. om året fra medlemmerne.

Dette kontingent er en forudsætning for, at DFS på landsplan kan søge om tipstilskud på baggrund af lokalforeningen og dens medlemmer. Kontingentet er klubbens eget og kan bruges til præcist det, som I lokalt helst vil bruge det til.

Kontingentet er personligt og skal betales af medlemmet selv eller dets forældre/værge.

Der kan være enkelte medlemmer, som af forskellige grunde ikke har mulighed for at betale et kontingent. Derfor giver vi også i vores lokale vedtægter mulighed for, at man godt kan være med i klubben og være indmeldt i DFS uden at betale kontingent.