KONTINGENT

I DFS anbefaler vi, at man i lokalforeningerne (klubberne) opkræver et kontingent på mindst 75 kr. om året fra medlemmerne.

Dette kontingent er en forudsætning for, at DFS på landsplan kan søge om tipstilskud på baggrund af lokalforeningen og dens medlemmer. Kontingentet er klubbens eget og kan bruges til præcist det, som I lokalt helst vil bruge det til.

Kontingentet er personligt og skal betales af medlemmet selv eller dets forælder/værge/stedforælder.

Der kan være enkelte medlemmer, som af forskellige grunde ikke har mulighed for at betale et kontingent. Derfor giver vi også i vores lokale vedtægter mulighed for, at man godt kan være med i klubben og være indmeldt i DFS uden at betale kontingent.

Herunder kan I finde et forslag til hvad, der kan skrives til forældrene iforbindelse med, at kontingenet skal betales. 

Online indmeldelse og kontingentbetaling

 I DFS har vi udviklet et online system til indmeldelse og kontingentbetaling. For at bruge systemet skal klubben være tilmeldt, som beskrevet nedenfor.
 
Ved at bruge dette system kan udfyldelse og indsendelse af kvitteringer udelades, da forældrenes indtastning og indbetaling i sig selv danner den nødvendige kvittering til DUF. Hvis enkelte forældre i klubben ikke ønsker at betale via systemet, men kontant til lederen, skal der stadig udfyldes og indsendes en fysisk kvittering for denne.

Til systemet hører en online medlemsliste hvorpå klubben kan se sine medlemmer og hvem der har betalt.

Der vil derfor være begrænsning på hvor mange klubber, der kan tilmelde sig i 2022, for ikke at risikere at overbelaste systemet. Tilmelding vil foregå efter først-til-mølle princippet.

Læs mere om systemet og tilmeld din klub herunder.

For at kunne oprette jeres klub i systemet skal vi bruge nogle oplysninger på klubben, kassereren og banken mv. 
Efter tilmelding vil I modtage en kvitteringsmail med de indtastede oplysninger. Tjek om de er korrekte og skriv til sonnich@soendagsskoler.dk hvis I finder fejl.

Når vi har oprettet jer i systemet vil I modtage en mail med link til jeres online medlemsliste. Fra dette tidspunkt vil klubben kunne vælges i tilmeldingsformularen. Oprettelsen kan i nogle tilfælde tage nogle uger.

Tilmeld jer her

Tilmeldingssiden findes på https://tilmelding.soendagsskoler.dk
Dette link kan I give til forældrene/medlemmerne i klubben. Gennem formularen kan de tilmelde deres barn og betale deres kontingent med betalingskort.
 

På tilmeldingssiden skal der vælges følgende 3 ting:
Type: Med/uden kontingent – Der vælges om tilmeldingen skal inkludere kontingentbetaling. Ikke alle betaler kontingent, fx betaler lederne ikke altid kontingent, derfor findes begge muligheder.

Kreds: Der vælges den kreds i DFS som klubben tilhører. Jeres kreds oplyses i mailen i modtager efter tilmelding til systemet.

Klub: Der vælges klubbens navn på listen. Kun klubber, der er oprettet i systemet, fremgår af formularen.

Når klubben er valgt vil jeres standard kontingent automatisk fremgå af formularen. Der er mulighed for at ændre beløbet i formularen. Hvis et barn har en speciel aftale om et lavere kontingent, er dette dermed muligt. Husk dog at kontingentet skal være på minimum 75 kr. for at medlemmet kan tælle med i vores DUF-ansøgning.

Da systemet ikke er lavet til at håndtere flere årlige betalinger fra samme medlem, er det vigtigt at I indhenter kontingent en gang årligt for at bruge systemet. 

I får tilsendt et link til jeres medlemsliste efter vi har oprettet klubben i systemet. Jeres link vil ligne dette: https://tilmelding.dfs.imh.dk/members?key=103|1000|155|testklub
Linket består af regionsnummer, klubnummer, kredsnummer og en kode som kun DFS og de relevante personer hos jer må kende. Kommer der ny DUF-kontakt i klubben, ændrer vi koden og tilsender denne til den nye kontakt.
På ovenstående link kan i tilgå en testmedlemsliste og se funktionaliteten. 

På medlemslisten vil alle jeres nuværende medlemmer fremgå, også dem vi har registreret tidligere år. Det fremgår hvor meget de har betalt i kontingent samt hvornår. Hvis der ved tilmeldingen er for mange afvigelser mellem de indtaste oplysninger og dem vi allerede har på et medlem, vil medlemmet blive oprettet på ny. Vi gennemgår listerne for dette og retter til i slutningen af året.

Der kan gå op til 14 dage før medlemmer og kontingenter fremgår af listen, men som oftest vil de fremgå inden for en uge. Hvis I kan se, at listen ikke er opdateret, og I har brug for at den bliver det, så tag kontakt til Merete Iversen på 8227 1218.

De indbetalte kontingenter vil gå ind til DFS’ hovedkasse, hvorfra de som minimum bliver udbetalt til klubben én gang i kvartalet. Det er et krav at der skal være en bankkonto vi kan udbetale pengene til (behøver ikke være en NemKonto)