EN KRISTEN LEJR

Hvad betyder det, at JuniorSportsCamp er en kristen lejr?

Vi arbejder ud fra Danmark Folkekirkelige Søndagsskolers formålsparagraf og ønsker at give det største til de mindste. Det betyder, at vi ønsker at fortælle Bibelens budskab for alle børn og juniorer i Danmark. Vores grundlag og vedtægter er det sammen som grundlaget og bekendelserne i den danske folkekirke. Klik på OM DFS og læs mere!

 

Rent praktisk vil det sige, at vi

  • afholder en lejr med et kristent livs- og menneskesyn, hvor hver enkelt bliver set, hørt og anerkendt
  • har ledere med, som bekender sig som kristne, og til folkekirkens grundlag og bekendelser
  • åbner Bibelen hver dag til en times forkyndelse - vi er sammen om forskellige bibeltekster via oplæg og samtale i små grupper
  • hver morgen begynder dagen med et bibelord, sang og en bøn og sådan afsluttes dagen også
  • siger trosbekendelsen i kor (som man gør i kirken)
  • takker Gud for maden ved at synge før og efter, vi har spist
  • synger kristne sange
  • deltager i en gudstjeneste i den lokale sognekirke i løbet af ugen.