SPAGHETTI-GUDSTJENESTE

- et møde med kirken og Gud i børnehøjde

Hæftet indeholder 50 siders inspiration til afholdes af spaghettigudstjenester. Et hæfte til brug for præster og kirke- og kulturmedarbejdere. Der er inspiration til afholdelsen af selve gudstjenesten og konkrete idéer og forslag til 12 gudstjenester med temaer og emner med bilags- og kopiark.

Se også Messy Church - rod i kirken.