DFS støtter søndagsskoler i Indien

Siden 2011 har DFS været engageret i Indien. Vi samarbejder vi en lokal evangelisk-luthersk organisation, CSCM, der i dag har ca. 100 søndagsskoler, primært i de i lokale kirker.

Søndagsskole er derfor om søndagen. Det foregår oftest fra kl. 8 om morgenen til 9.30.

Søndagsskolen slutter inden gudstjenesten begynder, så børn og forældre har mulighed for at være sammen til gudstjeneste bagefter.

I søndagsskolen sidder man gulvet. Pigerne sidder på den ene side og drengene på den anden side.

I søndagsskolen er der følgende programpunkter:

 • Bøn til indledning
 • Sang
 • Bibelfortælling
 • Huske-ord
 • Bibelkonkurrence/ quiz
 • Indsamling
 • Bøn
 • Fadervor i kor

I søndagsskolen kan der også være forskellige aktiviteter i form af danse og sang (ligesom Gospel-kids i Danmark), spil og leg samt drama. Hvis der er papir og farver så laves der også tegninger.

I søndagsskolen er det primære materiale som bruges Bibelen. Nogle gange købes kristne bøger til børnene. I samarbejde med DFS er der udviklet lokalt materiale til børneledere.


PowerPoint fra Indien

Her kan du se nogle billeder fra Indien. Billederne kan bruges i forbindelse med indsamlingsprojekter i klubben.

Download PowerPoint


Samson og Mahesh fortæller om søndagsskolen

Samson og Mahesh er to af de børn, som er glade for at gå i søndagsskole.

Når børnene har været til gudstjeneste i landsbyens kirke, går de i søndagsskole om eftermiddagen. De sidder i rækker på gulvet, mens deres leder, Peter Duggi, lærer dem bibelhistorier. Han får hjælp af sin kone, Jody, og af Mary, der er ansat på børnehjemmet i Gudipadu.

- Det er vigtigt for os, at børnene hører om Jesus. Vi lærer dem også de ti bud, og vi hører børnene i budene, ligesom vi også lærer dem at huske bibelvers udenad, fortæller Peter.

I søndagsskolen er der også fokus på bøn og masser af sange om Jesus. Samson på 13 år synes, at det er sjovt at gå i søndagsskole.

- Vi synger sammen, lærer om Bibelen og har sjove aktiviteter, siger han.

- Jeg kender ikke så mange historier om Jesus, fordi jeg har ikke hørt om ham i så lang tid.

Ved siden af ham sidder den jævnaldrende Mahesh. Jesus betyder alt for ham.

- Alle de fejl jeg har lavet, er kastet op på Jesus på korset, og han bærer dem i stedet for mig. Og han tilgiver mig mine fejl. Det er stort for mig.


HVORDAN HJÆLPE FRA vores KLUB?

Danske penge rækker meget langt i Indien. Der er brug for hjælp, så derfor opfordrer vi til, at I samler penge ind til projektet i Indien.

Lav en plakat med indsamlingssøjle så børnene kan se, hvor meget der er samlet ind.

 • I Superfrø er der en side fra Indien, som kan læses op hos jer.
 • Vis børnene billeder fra Indien og fortæl om landet.
 • I kan afholde en speciel Indien-dag i klubben, hvor I spiser ris og karrykylling og smager på chili.
 • Klubben kan sælge lodsedler for DFS, og klubbens fortjeneste på 10 kr. for hver solgt lodseddel kan I give til Indien-projektet.
 • Arrangér et cykelsponsorløb.
 • Afhold en speciel familieaften eller familiegudstjeneste med indsamling til projektet. Medbring gaver til auktion til fordel for Indien-projektet. Få fx forretninger til at sponsorere gaver til dette formål.

Klubber kan samle ind til arbejdet i indsamlingsbøsserne, der gratis sendes ud til interesserede. Den er lokalt produceret i Indien. Kontakt os hvis du ønsker at få en eller flere tilsendt.

I kan også printe en indsamlingsplakat.

Her kan du se en række konkrete pakker, hvor klubben kan samle ind til et eller flere af dem

---

Lederpakke
Ledertræningsseminar for én leder, bibel, kuglepen og notesbog, sangbog samt lederresource-DVD.
200 kr./pakke.

---

Børnepakke A
5 bibler, 5 sangbøger, 5 æsker farver, papir og legetøj.
200 kr./pakke.

---

Børnepakke B
Ophold til 5 børn på sommerbibelskole (sommerlejr).
200 kr./pakke.

---

Hjælpepakke til fattige børn
50 kilo ris til familier i fattige områder.
250 kr./pakke

---

Undervisningsmaterialer
Penge givet hertil vil gå til udvikling og fremstilling af undervisningsmateriale og hånddukker til brug i søndagsskolerne.
Ikke fastsat beløb.

---

Seminarer og kurser
Hvert år afholder CSCM seminarer og kurser for søndagsskoleledere, forældre og præster. Her sættes fokus på barnet, omsorg og kristen oplæring af barnet.
Ikke fastsat beløb.

---

Penge, som ikke er øremærket, vil gå til projekter, hvor der er mest brug for det.

Vi sender ikke pakker til Indien. Materialet bliver købt lokalt.

Der føres regnskab og vi får kopi af dette samt bilag for udgifter i Indien. Der er en nær kontakt med arbejdet i CSCM og opfølgning vedr. vor støtte.Tak fra børnekonsulent i Indien

Læs mere om Johns arbejde


Rapport fra Indien: Forældreseminarer

Endnu en fantastisk rejse til Indien! Denne tur var især præget af forældreseminarer i landsbyer over hele provinsen. Forældreseminarer har vist sig at være en rigtig god indgang til mange familier og mulighed for at understrege hjemmets vigtige funktion også når gælder kristen oplæring - og søndagsskolen som en vigtig medspiller.

Læs rapporten her

 


 

Rapport fra Indien: Børneprogram

Bjarne Gertz Olsen bringer en stor hilsen fra Indien med en hjertelig tak til DFS' venner for indsamling og støtte til søndagsskolearbejdet.

Her oplever DFS' samarbejdspartner, CSCM, stor vækst i arbejdet med børn. Kufferterne til den tre uger lange rejse var fyldt med bl.a. flonellografmateriale, brugte mobiltelefoner, forskelligt søndagsskolematerie og legesager til børnene. Bjarne skulle holde fire gudstjenester og møder med både bestyrelse og ansatte i søndagsskoleorganisationen.Derudover skulle der forberedes børneprogram og en række seminarer for præster, søndagsskoleledere og forældre.

Bjarne har skrevet en rapport med billeder fra turen. Her kan fx ses, hvor faldefærdigt et søndagsskole-shelter kan være. Herude rækker indsamlede midler til fx bibler, undervisningsmaterialer og bygninger rigtig langt.

Læs rapporten her

Støt arbejdet