Hvordan holder man Søndagsskole i Indien

I de 100 søndagsskoler, som CSCM har tilsluttet afholdes søndagsskole altid om søndagen. Det foregår oftest fra kl. 8 om morgenen til 9.30.

Søndagsskolen slutter inden gudstjenesten begynder, så børn og forældre har mulighed for at være sammen til gudstjeneste.

I søndagsskolen sidder man gulvet. Pigerne sidder på den ene side og drengene på den anden side.

I søndagsskolen er der følgende programpunkter:

  • Bøn til indledning
  • Sang
  • Bibelfortælling
  • Huske-ord
  • Bibel konkurrence/ quiz
  • Indsamling
  • Bøn
  • Fadervor i kor

I søndagsskolen kan der også være forskellige aktiviteter i form af danse og sang (ligesom Gospel-kids i Danmark), spil og leg samt drama. Hvis der er papir og farver så laves der også tegninger.

I søndagsskolen er det eneste materiale som bruges Bibelen. Nogle gange købes kristne bøger til børnene.


Børnene fortæller om søndagsskolen
Samson og Mahesh er to af børnene, som er glade for at gå i søndagsskole på børnehjemmet i Gudipadu.

Når børnene på børnehjemmet i Gudipadu i Indien har været til gudstjeneste om formiddagen i landsbyens kirke, går de i søndagsskole om eftermiddagen. De sidder i rækker på gulvet i børnehjemmets andagtsrum, mens børnehjemmets leder, Peter Duggi, lærer dem bibelhistorier. Han får hjælp af sin kone, Jody, og af Mary, som er ansat på børnehjemmet.

- Det er vigtigt for os, at børnene hører om Jesus. Vi lærer dem også de ti bud, og vi hører børnene i budene, ligesom vi også lærer dem at huske bibelvers udenad, fortæller Peter Duggi.

I søndagsskolen er der også fokus på bøn og masser af sange om Jesus. Samson på 13 år synes, at det er sjovt at gå i søndagsskole.

- Vi synger sammen, lærer om Bibelen og har sjove aktiviteter, siger han.

- Jeg kender ikke så mange historier om Jesus, fordi jeg har ikke hørt om ham i så lang tid. Ved siden af ham sidder den jævnaldrende Mahesh. Jesus betyder alt for ham.

- Alle de fejl jeg har lavet, er kastet op på Jesus på korset, og han bærer dem i stedet for mig. Og han tilgiver mig mine fejl. Det er stort for mig.


HVORDAN HJÆLPE FRA JERES KLUB?

Vi opfordrer til, at I samler penge ind til projektet i Indien. Der er hårdt brug for hjælp. Danske penge rækker meget langt i Indien!

Lav en plakat med indsamlingssøjle så børnene kan se, hvor meget der er samlet ind.

  • I Superfrø vil der komme stof fra Indien, som kan læses op i søndagsskolen/ klubben.
  • Vis børnene billeder fra Indien og fortæl om landet.
  • I kan afholde en speciel Indien-dag i klubben, hvor I spiser ris og karrykylling eller smager på chili.
  • Klubben kan afholde en gavefest , hvor der medbringes gaver som sælges via aktion til fordel for Indien-projektet. Få evt. forretninger til at sponsorere gaver til dette formål.
  • Klubben kan sælge lodsedler for DFS og hvor klubbens fortjeneste på 6 kr. for hver solgt lodseddel kan man vælge at give til Indien-projektet.
  • Arrangér et cykelsponsorløb.
  • Afhold en speciel familieaften eller familiegudstjeneste med indsamling til projektet.

Mange klubber samler ind til arbejdet i indsamlingsbøsserne, der gratis sendes ud til interesserede. Den er selvfølgelig lokalt produceret i Indien. Kontakt os hvis du ønsker at få en eller flere tilsendt.


Hvis I ønsker at være med i DFS' indsamlingsprojekt og ønsker nærmere information, er I meget velkommen til at kontakte os.STØT KONKRETE PROJEKTER I INDIEN

Herunder kan du se en række konkrete pakker/projekter hvor klubben kan samle ind til et eller flere af dem

---

Lederpakke
Pakken indeholder ledertræningsseminar for én leder, bibel, kuglepen og notesbog, sangbog samt lederresource DVD.
200 kr./pakke.

---

Børnepakke A
Pakken indeholder 5 bibler, 5 sangbøger, 5 æsker farver, papir og legetøj.
200 kr./pakke.

---

Børnepakke B
Pakken indeholder ophold til 5 børn på sommerbibelskole (sommerlejr).
200 kr./pakke.

---

Hjælpepakke til fattige børn
50 kilo ris til familier i fattige områder.
250 kr./pakke

---

Børnehjemspakke
Støtte til et barns ophold på det lutherske børnehjem i Gudipadu. Et års ophold med alle udgifter til tøj, skolebøger, skoleuniform, kost og logi m.m.
3300 kr./pakke

Alle som støtter Børnehjemmet vil få tilsendt foto af børnene på børnehjemmet.

---

Undervisningsmaterialer
Penge givet hertil vil gå til udvikling og fremstilling af undervisningsmateriale til brug i søndagsskolerne. Der er bla. planer om at få fremstillet hånddukker i Indien.

Der er også brug for tekstmateriale. Og en ønske er også på et tidspunkt at få udgivet et Børneblad.
Ikke fastsat beløb.

---

Seminarer og kurser
Hvert år afholder CSCM seminarer og kurser for søndagsskoleledere, forældre og præster. Her sættes fokus på barnet, omsorg og kristen oplæring af barnet.

Penge givet til dette vil gå til afholdelse af kurser og seminarer.
Ikke fastsat beløb.

---

Penge givet til projektet, som ikke er øremærket vil gå til projekter, hvor der er mest brug for det.

NB! Vedr. pakker: Vi sender ikke pakker til Indien. Materialet bliver købt lokalt.

Der føres regnskab og vi får kopi af dette samt bilag for udgifter i Indien. Der er en nær kontakt med arbejdet i CSCM og opfølgning vedr. vor støtte.

BILLEDER FRA INDIEN

Her på siden kan du se nogle billeder fra vores tur til Indien. Billederne må meget gerne bruges i forbindelse med indsamlingsprojekter i klubben.

Du kan også læse om landet Indien

Klik på billederne for at se dem store.


RAPPORTER FRA INDIEN

Bjarne Gertz Olsen har været konsulent for mission og rejste jævnligt til Indien for bl.a. at undervise søndagsskoleledere og holde forældreseminarer.

Nu er et nyt hold ved at blive stablet på benene

Rapport fra arbejdet i Indien marts 2017

Endnu en fantastisk rejse til Indien! Denne tur var især præget af forældreseminarer i landsbyer over hele provinsen. Forældreseminarer har vist sig at være en rigtig god indgang til mange familier og mulighed for at understrege hjemmets vigtige funktion også når gælder kristen oplæring - og søndagsskolen som en vigtig medspiller.

Læs rapporten her

"Jeg skulle bringe en stor hilsen fra vore venner i CSCM i Indien og sige en hjertelig tak for indsamling og støtte til søndagsskolearbejdet i Indien!"
- Bjarne Gertz Olsen


Rapport fra arbejdet i Indien november 2016

Bjarne Gertz Olsen bringer en stor hilsen fra Indien med en hjertelig tak til DFS' venner for indsamling og støtte til søndagsskolearbejdet.

Her oplever DFS' samarbejdspartner, CSCM, stor vækst i arbejdet med børn. Kufferterne til den tre uger lange rejse var fyldt med bl.a. flonellografmateriale, brugte mobiltelefoner, forskelligt søndagsskolematerie og legesager til børnene. Bjarne skulle holde fire gudstjenester og møder med både bestyrelse og ansatte i søndagsskoleorganisationen.Derudover skulle der forberedes børneprogram og en række seminarer for præster, søndagsskoleledere og forældre.

Bjarne har skrevet en rapport med billeder fra turen. Her kan fx ses, hvor faldefærdigt et søndagsskole-shelter kan være. Herude rækker indsamlede midler til fx bibler, undervisningsmaterialer og bygninger rigtig langt.

Støt arbejdet og læs rapporten her