DFS' STRUKTUR

DFS er medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og får del i de tipsmidler, som DUF uddeler til frivillige børne- og ungdomsorganisationer hvert år.

En forudsætning for, at DFS kan få del i disse tilskud er, at vi som organisation er demokratisk opbygget.

Demokratiet begynder helt lokalt med indmeldte medlemmer i vores lokalforeninger (klubber). Her er et valgt børneråd næste trin i den demokratiske struktur. Børnerådet har indflydelse på arbejdet i lokalforeningen og kan opstille kandidater til kredsbestyrelsen.

Kredsbestyrelsen er ansvarlig for DFS’ arbejde i et større område - en kreds. Kredsbestyrelsesmedlemmerne har stemmeret til repræsentantskabsmødet, hvor hver kreds kan opstille en kandidat til valg til landsudvalget.

Landsudvalget er den øverste myndighed i DFS. Landsudvalget lægger strategi og budget for arbejdet på landsplan. Seks af landsudvalgets ti medlemmer vælges på repræsentantskabsmøderne. De fire andre udpeges af Indre Mission.


VEDTÆGTER

for foreningen Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

Læs DFS' vedtægter ved at klikke på billedet herunder