REFERAT OG DRØFTELSE

Skemaer gør det let at skrive referater

29/1-2021  DUF har givet dispensation til at generalforsamlinger/årsfester kan afholdes digitalt eller udskydes, uagtet hvad der står i vedtægterne. Dispensationen gælder fra 6. januar til 30. juni 2021. Siger jeres vedtægter fx "første kvartal" eller "marts måned", så kan I enten afholde den online eller udskyde den, til vi må forsamles igen. Hvis GF udskydes, så skriv i referatet, at "GF var planlagt til afholdelse d. xx/xx, men pga. restriktioner afholdes den i stedet d.d. yy/yy".

 

Vi har referatskabeloner til børnerådsmøder i Word eller online

  1. Online referatudfyldning via formular (OBS! Kun for klubber med de nyeste vedtægter, hvor referater ikke skal underskrives!)
  2. Word-referatskemaer, der kan udfyldes på computeren eller printes og udfyldes i hånden.

 

1. ONLINE REFERATSKEMA

Brug skemaet til at lave referat, mens I holder det. Når du klikker "Indsend" dannes der en pdf af referatet. Den sendes både til den mail, du indtaster, og til DFS. OBS! Kan ikke bruges til Årsfesten.

Referatskema til Børnerådsmøde 1 (inkl. forslag til drøftelse)

Referatskema til Børnerådsmøde 2 (inkl. forslag til drøftelse)

Referatskema til Børnerådsmøde 3 (inkl. forslag til drøftelse)

Referatskema til Årsfest (inkl. forslag til drøftelse)


Ekstraordinær generalforsamling

Skal I fx lave nye vedtægter i år, men har allerede holdt årsfest/generalforsamling - så kan I bruge denne skabelon til referat, der er mere simpel. Husk stadig indkaldelsesfrister m.v., som det står i jeres vedtægter.

Referatskema for Ekstraordinær generalforsamling


Sådan bruger I skabelonerne

Gør det let for jer selv ved at bruge referatskabelonerne. Har I idéer til indhold eller måske udfordringer med møderne, så tag kontakt til mig eller din lokale konsulent.

Spørgsmål til samtale

Vi har lavet et lille hæfte, der kort beskriver tankerne bag vores vision, mission og værdier.

For at det ikke bare bliver fine ord er det lavet som arbejdsark.

Brug spørgsmålene fx på børnerådsmøder eller ledermøder. Vi ønsker nemlig at inspirere til, at visionen, missionen og værdierne i DFS bliver implementeret helt ud i alle organisationens kroge!

Download hæftet