Herren er min styrke

Soldater i Bibelen

 

I Bibelen er der mange beretninger om, at Gud er folks styrke. Vi har i år valgt tekster, der alle viser Guds styrke og hans hjælp, en hjælp der ikke altid kan ses, men som de alligevel oplever på forunderlig vis. Fælles for alle tekster er:

 1. Vi møder personer, der gør en forskel for andre.
 2. Der er en eller flere soldater med, som Gud bruger. Til hver tekst er der lavet en lille leg, der hedder soldaterkonkurrence.
 3. I hver tekst er der også fokus på bønnens magt og styrke.

Materialet består af PowerPoint og tre hæfter: børn, juniorer og fælles lederhæfte. Der er også lavet maleark, der passer til bibeltimerne, og ugens bibelvers er sat på melodi.

Oversigt over timerne

Time 1
JOSVA OG DEN FREMMEDE SOLDAT FRA GUD
- GUD KALDER OG HJÆLPER OS

Josva havde kendt Moses hele sit liv. Han havde set op til ham og havde fået lov til at arbejde tæt sammen med ham. Josva havde sikkert hørt Moses fortælle mange gange om da Gud kaldte ham ude i ørkenen ved den brændende tornebusk. Og nu oplevede Josva så selv, at Gud kaldte ham.

 • Gud kalder på os.
 • Gud sender hjælp.
 • Gud holder løfter.

Tekst: Jos 1,1-9; 5,13-15; 6,1-5; 6,20

Time 2
GIDEON OG HANS UDVALGTE SOLDATER
- GUD ARBEJDER MED OS

Israelitterne har ligget i krig med midjanitterne, men nu vil Gud hjælpe dem, og han vil bruge Gideon til at lede folket. Gideon har en stor hær med sig, men Gud siger til ham, at det er for mange!

 • Gud giver frimodighed.
 • Gud giver håb.
 • Gud lader sin vilje ske.

Tekst: Dom 7,1-22

Time 3
ELISA OG DE USYNLIGE SOLDATER MED ILD
- GUDS MAGT KAN VÆRE USYNLIG

Elisa var et almindeligt menneske ligesom os, men Gud havde givet ham den helt særlige evne, at han vidste, hvad Aramærkongen planlagde at gøre. Elisa brugte denne evne til at hjælpe sin konge og sit folk.

 • Gud kan give særlige evner.
 • Gud har en usynlig hær.
 • Guds engle beskytter.

Tekst: 2 Kong 6,8-23

Time 4
SOLDATEN, DER HAVDE BRUG FOR JESUS’ HJÆLP
- JESUS HAR KOMMANDOEN OVER ALT

Den romerske officer havde magt. Han kunne bestemme over en masse mennesker og sige, hvad de skulle gøre - og så gjorde de det. Officeren troede, at ligesom han kunne bede en soldat om at gå væk, sådan kunne Jesus bede sygdommen om at gå væk, og så ville den gøre det.

 • Jesus har magt.
 • At bede for andre.
 • Officeren troede på Jesus.

Tekst: Matt 8,5-13

Time 5
GUD FÅR SOLDATERNE TIL AT SOVE
- GUD HAR EN PLAN

Da Peter, deres leder, var blevet fængslet, besluttede de andre i den kristne menighed at bede for Peter. De kristne gjorde det eneste rigtige, når der skete noget, de ikke kunne klare.

 • At være fælles om at bede for andre.
 • Gud svarer bøn.
 • Gud kan alt.

Tekst: ApG 12,1-17

Time 6
SOLDATEN, DER LÆRER GUD AT KENDE
- GUD VISER, HVEM HAN ER

Paulus og Silas er virkelig seje i dagens historie. De befandt sig i en meget svær situation. De havde både fået tæsk og var blevet smidt i fængsel. Men alligevel synger de lovsange til Gud. Paulus og Silas troede altså på, at selvom de var i en svær situation, så kunne de bede til og lovsynge Gud, og så kunne det være, han ville hjælpe dem.

 • Lovsang, at synge midt i det svære.
 • Gud har magt.
 • Folk kommer til tro.

Tekst: ApG 16,16-34


Skulle der ikke være brug for seks samlinger jeres bibelcamping, kan nogle af timerne slås sammen eller bruges til lejrgudstjeneste, andagt, m.m.

Hjælp til tekstformidling

Der er inspiration til forskellige ting, fx baggrund for teksten, pointer i teksten og en henvisning til at finde Jesus i teksten.

 

Børne- og juniorhæfterne er tænkt til, at I kan sidde i små gruppe af seks-otte personer og tale sammen om opgaverne og spørgsmålene i deres hæfter. Hæfterne er små opgaver som labyrinter og løsning af kodeord. På bagsiden kan man doodle bibelverset.

 

Der er også masser af forskellige formidlingsformer i lederhæftet:

 • Dagens tegning, som man kan printe og vise frem, eller som børnene kan male på. Tegningen findes også i børnehæftet.
 • Levende fortælling, som er lige til at gå til. Der er skrevet et stykke til hver time.
 • PowerPoint, der kan vises. Læs teksten grundigt, så du kan genfortælle den via billederne.
 • Konkurrencer, hvor I kæmper mod hinanden.
 • Konkrete hjælpemidler, som du kan vise under fortællingen, og som kan ligge fremme hele ugen.
 • 15 spørgsmål til juniorer, lavet til hver eneste time.
 • Minifrø, der er en kort gennemgang af teksten for de små.
 • Ugens bibelvers er ”Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig, min sejrrige hånd holder dig fast” (Esajas 41,10). Der er skrevet en ny sang, som I kan finde noder, fagter og musik til efter login. Vi tror, det er godt for deltagerne at kunne tage et vers med hjem. Der er lavet et ark, som du kan printe ud og hænge op, og du kan også bruge de fire ideer i lederhæftet.
 • Hobby. Så laver I noget med hænderne! 
 • Lege, der passer til teksten.
 • At tjene i dag, der hjælper til, hvordan bibelteksten kan udleves i praksis.

Bestil hæfterne

Efter køb får du adgang til

 • hæfte til børn
 • hæfte til juniorer
 • lederhæfte til begge spor
 • PowerPoint til alle timer
 • maleark til timerne
 • plakat med ugens huskevers

Årets sang: Ugens bibelvers på melodi


Se også