FRIVILLIG MED GLÆDE

Hvordan holder vi dampen oppe, når vi går i gang igen efter krisen?

Brug teksten sammen med de tilhørende overvejelser - enten for dig selv, men allerhelst når I mødes i lederflokken første gang.

Krisen har fyldt rigtig meget
Corona har været på dagsordenen længe. Det har konsekvenser – både for DFS på landsplan og i forhold til de lokale klubber. Klubaktiviteter og weekendlejre er blevet aflyst, ledermøder udsat og tanker blevet tænkt: Hvordan skal vi holde forbindelse med klubbens deltagere, når det skal være på afstand? Frivillige, der glædede sig til at tage en tørn i klubber og på lejre, blev skuffede, fordi forsamlingsforbuddet gjorde det vigtige arbejde umuligt.

Det har været en meget anderledes tid. Bedst som vi var i gang, blev tingene lukket ned. Men nu kan vi gå i gang igen, selvom der er mange restriktioner, vi skal overholde. Vi er i gang med at give det største til de mindste!

Hvad har pausen gjort for jer?
Frivillige i DFS har fået en tænkepause. Nogle har nydt det, andre kunne ikke holde det ud. Vi har set kreativiteten blomstre med forskellige tiltag. Der har været online idéer, hilsner er delt ud i postkasserne, børnene var på løb rundt ved den lokale kirke osv. Vi var sammen på nye måder – bare på afstand.

Nogle frivillige fik ny energi til at gøre tingene på nye måder og er nu i topform til at kalde børnene sammen igen. Andre fik en tiltrængt pause, som de længe havde trængt til. Væk fra forpligtigelser og gøremål - en pause, som de faktisk nød. En tid til at overveje, hvad fritiden bruges på.

 • Hvorfor er jeg frivillig og hvorfor har jeg valgt netop at være leder i fx den lokale juniorklub?
 • Pausen rejste måske spørgsmålet: Orker jeg at være leder igen? Hvad er det egentlig, der driver mit frivillige engagement?

Glæden ved at være frivillig
Coronapausen gjorde noget ved os alle. Der blev trykket på pause-knappen og vi fik anledning til at overveje; Hvad er det der motiverer mig til at tage arbejdshandsken på igen – og endda med glæde – eller hvad er det for en motivation, jeg ikke kan finde igen?

Det er vigtige spørgsmål at stille sig selv – og sine medledere. Hvor finder jeg glæden ved at være frivillig - eller hvor kan jeg lede efter den, hvis den er væk? Selvom Jesus sender os afsted i missionsbefalingen med budskabet om at give det største til de mindste, så kan der være faktorer, der gør, at glæden og arbejdsiveren forsvinder.

 • Så derfor er det godt at overveje: Hvilke faktorer motiverer og skaber arbejdsglæde – og hvilke dræber min glæde og motivation?  

Motivationsfaktorer – så det giver mening
Alt frivilligt arbejde skal give mening. Det er den største motivationsfaktor. Oplevelsen af, at jeg gør en forskel i andres liv. Kender jeg den faktor, når jeg tænker på mit engagement i arbejdet med børnene? Den faktor - sammen med andre faktorer - er med til, at vi holder på den lange bane. Andre motivationsfaktorer kan være: selve børnene, lederfællesskabet, opbakningen fra baglandet eller forældregruppen. Ligeledes de rigtige opgaver for mig, og mine værdier og holdninger, som jeg kan praktisere i mit frivillige engagement, er på spil, når vi taler om motivation.

 • Tag en snak i dit team, så I sammen får sat ord på, hvad der motiverer jer - den enkelte en ad gangen - og I vil se, at det er vidt forskellige faktorer, der gør, at I uge efter uge er frivillige i det lokale foreningsarbejde.

Opgavefordelingen i den nye sæson
Som lederteam kan I vælge at dykke ned i en udvalgt motivationsfaktor; fx de rigtige opgaver. Det er de opgaver, der virker sjove og spændende. Nogle vil nævne formidling af bibelfortællingennetværke med børnene, mens andre heller vil lave et løb eller bage en kage. Opgaver, der motiverer og skaber glæde hos dem, der kan finde sig selv hjemme i dem. Men alle ved, at der også er opgaver, som vi hver især ikke føler er det rigtige for os. Det kan være, at jeg er sat til at styre pengekassen, lede børnerådsmøderne eller lave opsætningen af programmet, opgaver, jeg måske aldrig havde ønsket mig. Opgaver, jeg kun påtager mig, fordi nogle skal jo gøre det. Opgaver, der dræner på den lange bane.

 • Derfor skal vi ikke kun tænke: Forskellige opgaver – til forskellige mennesker, men rigtige opgaver til de rigtige mennesker. Har I ikke haft den snak før, så er nu det oplagte tidspunkt!
 • Har vi de rigtige opgaver til de rigtige frivillige? Spørg hinanden, hvordan I har det med opgaverne, I har påtaget jer.

80/20-reglen
Det er vigtig at overveje, om de opgaver, jeg har, er motiverende eller drænende. Alle kan løse opgaver, der dræner. Det er nok nødvendigt for at et frivilligt foreningsarbejde kan fungere. Der må bare ikke være for mange af den slags opgaver. Hvis fordelingen ikke er 80 % motiverende og 20 % drænende, er der noget, vi skal have justeret inden klubbens opstart.

 • Måske kunne vi bruge coronapausen til at italesætte og se på fordelingen af opgaver, der skal løses i den nye sæson.
 • Hvilke opgaver giver energi? Hvorfor gør de det?
 • Hvilke opgaver dræner jer for energi? Føles det forkert at sætte ord på drænende opgaver? Hvorfor det?
 • Måske er I overraskede over, at en drænende opgave for mig eller en opgave, der giver dig energi. Værdsæt hinandens synspunkter.

Sjovt! Sammen! Sagen!
Hjemmesiden frivillig.dk skriver, at det at gøre en forskel motiverer de frivillige. Næsten tre ud af fire fremhæver, at det motiverer dem, at det frivillige arbejde er sjovt, og at de er en del af et fællesskab.

 • Motivationen er derfor de tre motivations-S'er: Sjovt. Sammen. Om Sagen. Kender du dem fra dit DFS-arbejde?

DFS ønsker, at det skal være sjovt at være frivillig hos os. Vi ønsker, at alle skal opleve det lokale DFS-fællesskab, når det er bedst - og at selve sagen holder dampen oppe. Også midt i krisetider. Derfor motiverer vi fx igennem nyhedsbreve, Små Skridt, vores materialer eller fx når en konsulent lægger vejen forbi. Vi bringer gerne gode historier rundt i landet, der kan være en motivationsfaktor til andre – også dine oplevelser.

Sammen om sagen
Efter coronapausen har vi brug for at mærke hinanden igen. Derfor opfordrer vi til, at I mødes lokalt i jeres lederteam. Sammen at opleve fællesskabet, få snakket med hinanden om det, I aldrig når, få ryddet op i klubskabet, brainstorm til at tænke ud af boksen i efterårsprogrammet 2020 osv.

Vi er sammen om Sagen - at fortælle børn om Jesus - og det skal gerne helt praktisk mærkes. Det er bl.a. det nærvær og fællesskab, mange har længtes efter. Vi skal arbejde på, at det bliver Sjovt for den enkelte at være med i det lokale lederteamet og den lokale klub. Fortæl derfor hinanden, hvordan dit engagement som lokal frivillig kan blive sjovt!


SPØRGSMÅL TIL SAMTALE

Brug disse spørgsmål som oplæg til samtale, når I mødes lokalt:

 1. Hvad har coronatiden gjort ved os, den enkelte, klubben og børnene? 
 2. Hvad motiveres vi af som enkeltpersoner og i vores lederteam?
 3. Hvilke opgaver motiverer og hvilke dræner? Sæt %-sats på. Skal noget justeres?
 4. Hvordan motiveres vi hver især af?
 5. Hvordan kan vi få hinanden til at blomstre i lederteamet?

Sådan et møde kræver personlig overvejelse først. Send evt. disse spørgsmål på en dagsorden, hvor I hver især overvejer:

 1. Hvorfor er jeg frivillig i det lokale DFS-arbejde?
 2. Hvordan giver det mig mening?
 3. Hvad er det jeg motiveres af? (Brug evt. skemaet "De frivilliges motiver" nederst som inspiration)

Frivillig med glæde - der holder dampen oppe

At være en frivillig med glæde og energi kan kun lade sig gøre, fordi vi arbejder for én, der selv er glæde og selv holder dampen oppe. Det er Gud. Det er ham, der fylder os med glæde, gå på-mod og arbejdsiver - for ”hans værk er vi, skabt i Jesus Kristus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i” (Ef 2,10). For nogen af os blev det DFS, som Gud lagde til rette for os. For andre blev det et andet sted, at Gud ville bruge os – eller flytte os til i sit riges arbejde. I coronapausens stilhed har han måske givet dig svaret.


DE FRIVILLIGES MOTIVER

Hvilke motiver driver dit engagement? Skemaet er taget fra Ulla Habermanns En postmoderne helgen - om motiver til frivillighed. Vær opmærksom på, at der ikke er nogle motiver, der i sig selv er mere "kristelige" end andre. Vær derfor frimodige og fordomsfri, hvis nogle fx synes, det motiverer at få indflydelse eller fremme karrieren.

Værdier  //  Den frivillige motiveres af uegennyttige værdier, som fx lysten til at hjælpe andre og gøre noget godt for samfundet.

Læring  //  Den frivillige motiveres af at lære noget nyt. Det kan være om sig selv, om andre mennesker eller fagligt.

Identitet  //  Den frivillige motiveres af at arbejdet er meningsfuldt for vedkommende og oplevelsen af at føle sig nødvendig.

Sociale forventninger  //  Den frivillige motiveres igennem sit netværk eller familie til at engagere sig.

Indflydelse eller magt  //  Den frivillige motiveres af den status vedkommende får gennem sit engagement, eller de muligheder den frivillige får for at påvirke organisationen, lokalområdet eller politiske processer.

Karriere  //  Den frivillige motiveres af at investere i sine fremtidige jobmuligheder.

Kammeratskab  //  Den frivillige motiveres af et kammeratligt fællesskab omkring det frivillige fællesskab.

Sagen  //  Den frivillige motiveres af at kæmpe for en bestemt sag og skabe gode resultater for organisationen.