DFS KØBER GRUND TIL SØNDAGSSKOLE

Støtte fra DFS til CSCM har muliggjort købet af en grund, så der nu kan holdes søndagsskole for børn.

Langt ude på landet i en lille og fattig landsby sad 40 børn og nogle af deres forældre på måtter i en hytte. De var helt stille, mens deres leder, fru Rani, fortalte dem bibelhistorie. De spærrede forbløffet øjnene op, da en dansk udsending fra DFS kiggede forbi sammen med kendte ansigter som søndagsskolekonsulent John Duggi og pastor Benarji.

Nogle af pigerne sang Jesussange og dansede i deres fine kjoler, som de havde fået i julegave fra DFS. Bagefter fik Bjarne lov at fortælle bibelhistorie for børnene ved hjælp af små overraskende effekter, og de blev hurtigt helt opslugt og grinede og klappede. Nyheden om det uventede besøg spredte sig hurtigt i landsbyen, og mange forældre kom til for at høre bibelhistorie.

Søndagsskolen i landsbyen er én af de nye søndagsskoler, som CSCM har været med til at starte med DFS-støtte.

- Regeringen har i flere år været i gang med at flytte en stamme, som levede i junglen, til landsbyer i området. Men regeringen sørger ikke for deres behov, og nu lever de i yderste fattigdom under kummerlige forhold. Ingen andre gør noget for dem undtagen de kristne. Derfor har vi valgt at lave en søndagsskole her, som er speciel i forhold til andre søndagsskoler, fordi børnene også skal have undervisning i at læse og regne. Mange af børnene går slet ikke i skole.

De første børn kommer, og så beder hun med dem. Andre dukker op i løbet af formiddagen, og hvis der er nogle, som mangler, går fru Rani rundt og henter dem. I løbet af søndagsskolen synger de, hører bibelhistorie, lærer bibelvers, og de spiser sammen. Søndagsskolen slutter hen på eftermiddagen.

CSCMs bestyrelse har ansat fru Rani, der er lærer.

- Da vi begyndte søndagsskolen, stod vi hurtigt med 40 børn, men vi kunne ikke fortsætte med at være der, hvor vi havde lejet et sted. En mand tilbød, at vi kunne købe den grund, hvor vi nu holder søndagsskole, men vi havde kun råd til det, fordi vi fik økonomisk støtte fra DFS. Vi håber med tiden, at vi kan bygge et rigtigt søndagsskolehus her, så CSCM også kan holde møder for forældrene og andre voksne i dette område.

- Jeg ønsker, at børnene skal høre evangeliet, men det er en stor udfordring, fordi familierne her har intet kendskab til Bibelens Gud. De er vant til at tilbede andre guder som slanger, skorpioner, træer og sten. Børnene stiller utrolig mange spørgsmål, og det er noget af en opgave at svare og fortælle dem om Jesus, som de aldrig har hørt om før. Det kræver, at jeg skal fortælle om den levende Gud på en anden måde, end jeg vil gøre for kristne børn, forklarer fru Rani.

- Børnene synes, at det er så spændende at lære den nye Gud at kende, at de er nysgerrige og meget interesserede i at høre mere om ham. Langsomt kommer de til Jesus, siger Fru Rani, der er glad for de lederkurser, hun har været på i CSCM, hvor bl.a. Bjarne har undervist.

- Det har givet mig ny viden, jeg kan bruge i søndagsskolen.

Fru Rani blev interviewet af Anette Ingemansen der var på studierejse i Andhra Pradesh i januar 2015.