STØTTE TIL LEJRDELTAGELSE

Møder du som klubleder eller lejrchef børn og juniorer, som ikke har råd til at komme med på overnatning eller sommerlejr?

DFS har modtaget 50.000 kr. fra en privat donor, der brænder for at få alle børn med på lejr. Derfor kan I søge om at få støtte til deltagelse på DFS' lejre - eller hvis I har overnatning i klubben - hvis I fx har forældre, der ikke har råd eller mulighed for at betale lejrgebyret. Det er således ikke penge fra DFS' regnskab, men fra en giver, som ønsker at være anonym.

Hvad kan I søge om?

  • Reduceret/gratis deltagerbetaling for børn fra hjem, der ikke har råd til at betale fuld pris - det kan både være lejr i klub- og kredsregi 
  • Reduceret/gratis deltagerbetaling for børn, der er med for første gang.

Sådan søger du

  1. Det er dig som lejrchef/klubleder, der vurderer, hvem der kan komme i betragtning som gratis deltager / deltage med reduceret egenbetaling.
  2. Udfyld og indsend skemaet via linket.
  3. Ansøgning skal ske senest en måned efter afholdelse af lejren.

Der kan søges fra puljen så længe, der er penge i den.

SØG STØTTE OM LEJRDELTAGELSE