Nyheder

Vær med til at præge DFS

Hvis du vil have indflydelse i DFS, så er det her, det sker!

Repræsentantskabet er den højeste myndighed i alle DFS' anliggender og samles ordinært hvert år inden udgangen af juni. Landsudvalget varetager ledelsen af DFS' arbejde og er over for repræsentantskabet ansvarlig for dette arbejde. Det er derfor vigtigt, at alle kredse er repræsenteret!

Derudover er det bare rigtig skønt at mødes på kryds og tværs sammen med andre, der også brænder for det største til de mindste! Så tag din kredsbestyrelse med og få nogle hyggelige og spændende timer sammen.

Valg til LU
Vi er glade for, at vi kan gennemføre et fysisk repræsentantskabsmøde i Vejle Missionshus. På valg er Kirsten Birk Sørensen - der modtager genvalg - og Jens Edvard Vammen, der ikke modtager genvalg. Tak til Jens Edvard for en årrække med masser af gode input til arbejdet.

Tina Mejdahl er ny kandidat til landsudvalget. Kandidatforslag skal være DFS i hænde senest 8 uger før.

Gør din stemme gældende
Alle fremmødte kredsbestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af DFS' Landsudvalg er repræsentanter og har hver en stemme på mødet.

Tilmelding

rm.soendagsskoler.dk

Se indbydelse (pdf)

Se også

Nyhedsmail

Få en nyhedsmail enten som DFS-ven eller som leder i en klub

Små Skridt

Et gratis venneblad, som udkommer 4 gange årligt

Alle nyheder

Se alle vores nyheder