Inspirationskonference

Der er iøjeblikket ikke planlagt nogen inspirationskonference. Vi arrangerer i DFS dog andre gode konferencer og kurser. 
Du kan finde vores kommende arrangementer i kalenderen. 

To konkrete arrangementer der arbejdes på er Krydsfelt og Frivillighedsfejring.