Kirsten Birk Sørensen

Vestre Langgade 45
8643 Ans By

 

Samarbejde er supervigtigt

Mit navn er Kirsten og jeg bor i det smukke Midtjylland lige ved Tange sø. Jeg er gift med Jan, og sammen har vi to voksne børn. Jeg er uddannet på kontor og har arbejdet både med økonomi, administration og salg.

Jeg er engageret i det lokale Indre Mission i Ans. Jeg var i ca. 25 år leder i både børne- og juniorklubber, men stoppede pga. nye arbejdstider. Jeg er nu medlem af kredsbestyrelsen i Midtjyllands Børnekreds. Inden jeg trådte ind i bestyrelsen, hjalp jeg med at arrangere Juniorevent på Hedemølle Efterskole. I flere år har jeg været leder af Informationen på Skovgårde Bibelcamping. Jeg er med i en lokal arbejdsgruppe, som er ved at starte socialt arbejde op som et samarbejde mellem Ans Indre Mission og den lokale folkekirke.