GODLY PLAY TIL MINIKONFIRMANDER

Efter en lang skoledag er det rart at kunne lytte i fred på sin egen måde, fortæller Anne-Dorthe, der her fortæller om sine fire minikonfirmandforløb med Godly Play.

Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen er kirke- og kulturmedarbejder ved Randbøl og Nørup Kirker samt Ødsted og Jerlev Kirker. Hun har været på kursus i Godly Play og bruger det meget i sit arbejde.

6-8 fortællinger til et helt forløb
- Jeg er her i efteråret 2017 i gang med mit 4. hold minikonfirmander, hvor jeg anvender et forløb baseret på Godly Play. Både jeg selv, præsterne og minikonfirmanderne er ret begejstrede!

Vores minikonfirmandforløb strækker sig over 10-11 uger, hvor de sidste 3-4 gange bruges til at producere et dramastykke til kirken. Resten af forløbet fortæller vi Godly Play og bruger således ca. 6-8 fortællinger.

- Jeg synes, Godly Play er godt til minikonfirmander, fordi:

 • Efter en lang skoledag er det rart at kunne lytte i fred på sin egen måde.
 • Fortællingens ro sætter sig i børnene. Forundringsfasen giver plads til, at man bearbejder fortællingen, som man trænger til lige dén dag.
 • Der er fortællinger, så man både får præsenteret de store træk i GT, smagsprøver på NT og fortællinger om selve kirkeåret og de kirkelige handlinger.
 • Kirkevante og ikke-kirkevante børn kan lytte og bidrage på lige fod.

- Jeg synes, Godly Play er godt for underviserne, fordi:

 • Har man først anskaffet sig materialerne og lært sig fortællingerne, så behøver man ikke finde på noget nyt til hvert forløb.
 • Fortællingerne bliver til noget nyt i fællesskabet. Det er en god måde at arbejde med kristendommens fortællinger på – både for sin egen og tilhørernes skyld.
 • Forundringsfasen kræver ikke megen forberedelse eller idérigdom, idet børnene selv finder ud af, hvad de vil gøre med de materialer, man stiller frem.
 • Godly Play forudsætter, at man er to om en samling, og det er rart at være to om arbejdet. Hjælperen kan være en frivillig fra sognet, en kollega fra kirken eller en af kirkens præster, som får mulighed for at bygge relation til børnene inden konfirmationsalderen uden megen forberedelse.

- Jeg kan se følgende udfordringer:

 • Der skal anskaffes gode materialer, og der skal gøres plads til dem. De kan koste en del, men til gengæld holde i mange år.
 • Alt efter, hvordan man indretter sin forundringsfase, så kan der være noget arbejde i at stille frem og rydde væk – men minikonfirmanderne hjælper gerne med oprydning.
 • Man skal helst være to voksne, og mindst den ene skal have været på kursus. Det ser jeg mere som fordele end udfordringer, og jeg kan varmt anbefale, at begge tager på kursus.
 • Det største hold, jeg har undervist, var på 24 elever, og det var lige i overkanten. Har man store hold, skal man overveje, hvordan man skaber ro omkring fortællingerne.

I 2017 har Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen også fået to af sine præster med på kursus i Godly Play.