godly play og rettigheder

Godly Play Danmark samarbejder glad og gerne med alle kirker, kirkesamfund og andre, der ønsker at bruge den unikke tilgang i Godly Play til formidling af bibelske beretninger og samtale om den kristne tro

Alle rettigheder vedrørende Godly Play i Danmark vareteges af Godly Play Danmark (herefter GP-DK). Det betyder bl.a. følgende:

  1. Det er alene GP-DK, der arrangerer og udbyder kurser i Godly Play i Danmark. Uddannede fortællere og vejledere i Godly Play kan holde Godly Play-samlinger med fortælling, undring, kreativ fase, fest mm. - men alle kurser i Godly Play udbydes af GP-DK.
  2. Oversættelser af nye fortællinger skal gennem GP-DK's tekstværksted, som vil forholde sig til, om de lever op til standarderne i Godly Play. GP-DK forestår deres udgivelse via www.godlyplay.dk
  3. Videooptagelse af Godly Play-fortællinger er ikke den mest oplagte måde at formidle Godly Play på - primært fordi nærvær og dialog ikke får den tiltænkte centrale rolle, som det har i Godly Play. Videoer kan dog bruges til at give et indtryk af den religionspædagiske metode. Godkendte videoer kan lægges på www.godlyplay.dk