GODE GRUNDE TIL AT BRUGE GODLY PLAY

- Hvis der fandtes et job, hvor man skulle lave Godly Play hele tiden, så ville jeg gerne have det!

Mette Kristensen har været på kursus i Godly Play og er bare helt vild med dette redskab til at fortælle bibelhistorier. Hun fortæller her hvorfor!

- For mig, som er lidt perfektionistisk, giver det et kick at kunne noget udenad. Det kan virke selvisk, men jeg tror, det kan være godt at få et kick af det, man laver. Og hvis det så endda kan bruges til at forkynde Guds ord med, så er det rigtig godt.

Fortællerrollen ... som rolle
- Jeg bryder mig ikke meget om at stille mig op for en forsamling bare som mig for at sige noget, fortæller Mette. Men i en indøvet rolle er jeg faktisk helt vild med det. Det er det, der går igen for mig i Godly Play. Der er noget teater over det, og jeg kan tage en rolle på – på den gode måde!

Lige til at gå til
- Jeg skal ikke selv finde på, hvad jeg skal sige. Ordene er skrevet, og det er faktisk helt legalt at bruge dem som mine egne, medgiver Mette. Og bagefter skal jeg ikke gå og tænke over, hvad jeg skulle eller ikke skulle have sagt anderledes - og hvad jeg glemte at sige. Det er utroligt befriende!

Teater uden gøgleri
- Nogle gange, når jeg skal fortælle i børneklubben, kommer jeg nok til at stræbe efter at gøre det så livagtigt og dramatisk som muligt, for at holde børnenes interesse. Godly Play kan noget andet. Med det rolige tempo og stemmeleje giver det både teater, indlevelse, fascination og undren - uden det bliver "gøgleri". Det kan jeg godt lide!

Mette Kristensen er frivillig i børneklub og vil gerne bruge Godly Play sammen med minikonfirmanderne i Ringive Sogn.