"Det bedste værktøj"

Brug for et nyt multiværktøj i kassen? Så er Godly Play måske også svaret for dig.

I sommeren 2016 havde jeg studieorlov med det mål at arbejde med religionspædagogik. For nu også at få en praktisk vinkel på al teorien, valgte jeg også at ville sætte mig ind i, hvordan Godly Play virker – og om det kan bruges ud over den målgruppe, som det er udviklet til.

Jeg indledte min studieorlov med at deltage i et Godly Play kursus arrangeret af DFS. Her fik jeg bibelhistorien og metoden helt konkret i hænderne, så da jeg begyndte at læse diverse bøger og artikler om religionspædagogik i det hele taget, havde jeg hele tiden det praktiske mål ved siden af: Det skal være mere end teori. Det skal kunne bruges!

Og det kan det!

Jeg afsluttede min studieorlov med endnu et Godly Play kursus – men denne gang helt opdateret på det religionspædagogiske felt.

Og herefter skulle det hele så prøves af. Og det er det blevet.

Store anvendelsesmåder

Godly Play er udviklet til 3-12 årige børn. Men jeg har udfordret konceptet og har i efteråret 2016 brugt det til følgende målgrupper:

  • Børn i alderen 4-8 år
  • Mini-konfirmander på 3. årgang
  • Spaghettigudstjeneste for ca. 70 børn og voksne i alle aldre
  • Konfirmander
  • Gudstjeneste på lejr for hele familier (børn, voksne, ældre)
  • Bibeltimer for voksne
  • Plejehjemsgudstjeneste
  • Sognets frivillige til den årlige frivilligfest.

… og jeg må bare sige: Det virker!

Det bedste værktøj

Jeg har haft det som et helt særligt mål at tilrette denne sæsons konfirmandforberedelse med hyppig inddragelse af Godly Play og det er, uden sammenligning, det bedste værktøj, jeg endnu har haft i brug med konfirmander i de 18 år, jeg har været præst.

På en dag, hvor konfirmanderne er trætte og uoplagte, har svært ved at sidde stille og koncentrere sig, sker der noget næsten magisk, når jeg siger til dem: ”Jeg vil fortælle jer en historie. Find jer en pude og sæt jer klar!” I løbet af ingen tid finder de puden, sætter sig på gulvet eller på en stol i noget, der minder om en rundkreds og så bliver der ro. Bagefter undrer vi os over historien sammen, og de byder relevant og personligt ind.

Det er klart, at det kræver forberedelse, og man kommer ikke sovende til at bruge Godly Play. Men udbyttet er godt og anvendelsesmulighederne er virkelig store.

Jeg kan derfor kun anbefale, at man kommer afsted på kursus og får et indblik i dette koncept.


Tal om tro og tvivl

Når Brian Krüger Iversen bliver spurgt, hvad der betyder meget for ham i det daglige, siger han:

- Jeg er meget optaget af, hvordan vi kan blive bedre til at tale om vores tvivl og tro. Min generation har ikke lært det - jeg gik i skole i 1970' erne! Så jeg har kastet mig over fortælle-konceptet Godly Play.

Det handler om, hvordan man med remedier fortæller bibelhistorie, og det er oprindeligt udviklet til børn. Brian Krüger Iversen bruger det over for konfirmander og i nogle tilfælde andre unge - og over for voksne. Nogle elementer har han også brugt på plejehjemmet.

Konfirmanderne har taget det til sig og giver god respons. De nyder langsomheden og det konkrete i fortællingen og er lige i den situation fjernt fra de flimrende billeder på diverse elektroniske skærme.

- Det handler om tid til at være i fortællingen. Der følger spørgsmål med, som giver anledning til samtale, og hvor man ikke behøver at have forudsætninger for at være med, siger Brian Krüger Iversen.

For også at kunne lære andre om fortælle-metoden er han ved at uddanne sig til instruktør i Godly Play. Undervisningen foregår i regi af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, og Brian Krüger Iversen er færdiguddannet til august.

Brian Krüger fyldte 50 år 11. juni 2018. I den forbindelse skrev Herning Folkeblad en længere artikel, hvor ovenstående er fra.

Læs hele artiklen