Nyheder

Hvorfor økonomien blev hårdt ramt

... og hvordan du kan hjælpe med at vende udviklingen

Landsudvalget i DFS har trådt hårdt på den økonomiske bremse, hvilket desværre har betydet opsigelse af to meget vellidte og trofaste medarbejdere. Det har naturligt givet anledning til spørgsmål om DFS’ økonomi og fremtid. Dette vil jeg her forsøge at forklare lidt nærmere. Hvis du ikke finder svar, så tøv ikke med at kontakte mig.

Allerede sidst på året i 2020 blev der fra DFS udsendt en appel med opfordring om at give en gave til DFS. Budgettet for 2020 var presset på grund af Corona, men vi kom i mål fordi vi i slutningen af 2020 bl.a. ringede vi til en gruppe af givere. Dette dyk i gavetal skal helst ikke opstå igen. I 2020 har det desuden været meget vanskeligt at få dokumentation ind fra DUF-klubberne. Dykket i gavetal og et usikkert DUF-tilskud – grundet Corona – gav anledning til at se nærmere på tallene.

Som økonomisk ansvarlig organisation er vi nødt til at have en vis egenkapital, når halvdelen af budgettet kommer fra tilskud. Tilskud er ikke en 100 % sikker indtægtskilde. Vi blev dog nødt til at nedbringe egenkapitalen, der var blevet bemærket og kommenteret fra Dansk Ungdoms Fællesråd. Hvis vi ikke nedbragte egenkapitalen, ville de reducere driftstilskuddet. Derfor har DFS de seneste år helt bevidst budgetteret med underskud for at imødekomme DUF.

For at nedbringe egenkapitalen blev der eftergivet gæld til DFS fra vores lejre for styrkelse af disse og give lejrene mulighed for at lave nogle nødvendige investeringer. Ligeledes blev der mandet op med flere konsulenttimer omkring i landet med henblik på at styrke det lokale arbejde.

Desværre svandt egenkapitalen hurtigere end estimeret, ligesom vi kan konstatere, at antallet af DUF-klubber er nedadgående, hvilket medfører lavere tilskud. På grund af usikkerhederne om gavetal og tilskud – og fordi nedbringelsen af genkapitalen er gået hurtigere end estimeret – skal der nu ses på, hvordan gavetallet og antallet af DUF-klubber kan øges. Derfor går vi nu videre med andre givere med appel om at støtte arbejdet, både her og nu og mere langsigtet via fastgaveaftaler. Det gør det nemmere at estimere fremadrettet og er en nødvendig hjælp til, at vi får et budget i balance og en stabil egenkapital. Vi er økonomisk udfordret lige nu, men du kan være med til at sikre fremtidens DFS!

Rent praktisk er den daglige ledelse nu i fuld gang med at se på, hvordan Lissens og Jonnas opgaver fordeles, så vi fortsat kan være til stede med konsulenttimer i hele landet.

Michael Thomsen, formand for DFS


Det kan du gøre for DFS og for Danmarks børn lige nu

1) Tegn fast gave. Det gør du på gave.soendagsskoler.dk

2) Hvis du allerede har en aftale, men gerne vil sætte beløbet op, så kontakt økonomiafdelingen på 8227 1336.

3) Bliv DUF-kontakt. Kontakt din lokale konsulent eller Sonnich Thacker og hør mere om, hvordan hvert kontingentbetalende barn i gennemsnit giver 1.000 kr. til DFS. Se 10 gode fordele ved DUF.

4) Ønsker du også at give en gave her og nu, så kan du bruge MobilePay-nummeret 959 576 (skriv givernummer eller navn + adr. og få fradrag). Du kan også støtte via bank 7170 – 2257453.

5) Lav en lokal indsamling til DFS. Download plakaten med et indsamlingsbarometer, sæt et mål og tænk kreativt med indsamlingen.

TAK for din støtte. Uden forbøn, frivillighed og gaver kan vi ikke give det største til de mindste: Jesus til børnene. Bed gerne for økonomien, for de medarbejdere, den økonomiske situationen går ud over og for alle de frivillige, der alle arbejder for at bringe evangeliet til næste generation.

Se også

Nyhedsmail

Få en nyhedsmail enten som DFS-ven eller som leder i en klub

Små Skridt

Et gratis venneblad, som udkommer 4 gange årligt

Alle nyheder

Se alle vores nyheder